Laura Ziferman

Partner | Vandeadvokaat
Võtke ühendust

    Edastades oma isikuandmed, kinnitate, et olete privaatsuspoliitikat lugenud, sellest aru saanud ja sellega nõustunud.

    Õnnestus

    Päring on edukalt saadetud. Meil läheb natuke aega, et sellele vastata. Võtame teiega lähiajal ühendust.

    Edastatud!

    Laural on üle 18-aastane kogemus konkurentsi-, riigihangete ja avaliku ning erapartnerluse õiguse alal. Ta on olnud võtmeisik suurte infrastruktuuriprojektide arendamisel. Laura silmapaistvat karjääri iseloomustab tema oskus anda strateegilist nõu keerukates ja projektijuhtimise oskusi nõudvates küsimustes, samuti laiahaardeline arusaam õigusest ning erinevatest õigusvaldkondadest, ärivajadustest ja piirangute omavahelistest seostest. Tal on erakordsed ja erinevaid huve ühendavad oskused, mis rajanevad looval mõtlemisel ja tulemusele orienteeritud lähenemisel.