Riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus

WALLESSil on keerukate riigihangete alal ületamatud kogemused. Me nõustame hankemenetlustes osalevaid eraettevõtteid, kavandades strateegia, tagades pakkumuse vastavuse hanke-eeskirjadele, vaidlustades menetlusotsuseid ja abistades hankelepingu läbirääkimistel. Samuti nõustame riigiasutusi hangete struktureerimisel ja ümberkorraldamisel, hankeotsuste vastuvõtmisel ja vaidlustusmenetlustes. Põhjalik juhendamine kogu protsessi vältel tagab organisatsiooni eduka osalemise hankes ja aitab vältida hankevigu.

WALLESSi meeskond on esindanud kliente enam kui sajas riigihankega seotud kohtuasjas; paljud neist olid riigihangete turul pretsedenti loovad kohtuasjad.

Meil on ainulaadsed kogemused avaliku ja erasektori ühisprojektide alal, mille puhul on avaliku ja erasektori koostöö hõlmanud teede, elektrijaamade, linnataristu, koolide, vanglate, politseijaoskondade, lennujaamade, staadionite ja areenide ehitamist ning hooldust. Oleme era- ja avalik-õiguslike organisatsioonide nimel edendanud kõiki suuremaid avaliku ja erasektori ühisprojekte. Mitme projekti puhul oleme teinud koostööd rahvusvaheliste tehnika- ja majanduskonsultantidega, kes panustasid oma erialast oskusteavet ja pädevust kasutades avaliku ja erasektori ühisprojektide elluviimisesse.