Mitte meist

Täpselt nii. WALLESS ei keskendu endale, vaid ikka ja alati oma klientidele.

 • KLIENDIKESKSUS

  Kliendid on meie liikumapanev jõud ja motivaator. Seame iga töö keskmesse kliendi, kelle vajadustest lähtuvalt moodustame meeskonna – nii on meie tegevus kliendi jaoks võimalikult tulemuslik. Oleme valmis, et vahel tähendab see mägede liigutamist seal, kus teised seda ei suuda. Kliendikeskne lähenemine ja suhtumine, mis innustab igast olukorrast õppima, teeb meist Balti regiooni juhtiva advokaadibüroo.

 • LÄBIPAISTVUS

  Meie tegevuses on esiplaanil läbipaistvus, mis ennekõike tähendab vahetut suhtlust ja varjatud tagamõtete puudumist. Väärtustame professionaalsust ja kõrgeid standardeid. Keerulise hierarhiata täpne tööprotsess annab kliendile vahetu juurdepääsu meie kogenud meeskonnale, nii et iga juhtumiga töötavad just selle valdkonna suurimad talendid. Horisontaalne juhtimine võimaldab pakkuda ühtlaselt head kvaliteeti igale piirkondlikule ja rahvusvahelisele kliendile. Koostöö meiega on sujuv ja personaalne.

 • PIIRIDETA TEGEVUS

  WALLESS on täisteenust pakkuv advokaadibüroo, mis soovib ümber kujundada traditsioonilist arusaama õigusteenuse pakkumisest. Meie ühtne meeskond ei keskendu takistustele, vaid innustub võimalustest saavutada kliendi eesmärgid. Oleme teerajajad uutes murrangulistes valdkondades näidates suunda ja seades uusi standardeid teistelegi õigusturul tegutsejatele.

 • ÜHTSUS

  WALLESS on Baltikumi tippadvokaate ühendav advokaadibüroo, millel on kontorid Tallinnas, Tartus, Riias ja Vilniuses. WALLESSi enam kui 150-st õigusnõustajast koosnev meeskond tegutseb rahvusvaheliselt tunnustatud partnerite juhtimisel kõigis peamistes õigusvaldkondades. Pakume regiooniülest sujuvat õigusteenust oma ala parimatelt spetsialistidelt. Meie eriliseks tugevuseks on ühinemised ja omandamised, kapitaliturud, pangandus ja rahandus, finantstehnoloogia, ühinguõigus ja regulatiivsed küsimused, kinnisvara, maksud, vaidluste lahendamine, kaitsetegevus majanduskuritegude ning ametiasutuste uurimise korral.

Õigusteenuse tulevik on kohal ja see on WALLESS!