Privaatsustingimused

Kehtiv alates 9. veebruar 2021

Need privaatsustingimused sisaldavad teavet selle kohta, kuidas Balti riikides tegutsevad WALLESSi advokaadibürood haldavad klientidelt, koostööpartneritelt, veebisaidi (www.walless.com) külastajatelt ja/või meie erinevate teenuste ja funktsioonide kasutajatelt saadud teavet.

1. Vastutavad töötlejad

Teie isikuandmete vastutavad töötlejad on Eestis, Lätis, Leedus tegutsevad WALLESSi advokaadibürood. Sõltuvalt õigus- või muude teenuste osutamise asukohast on teie isikuandmete vastutav töötleja üks järgmistest advokaadibüroodest: Advokatų profesinė bendrija „WALLESS“ (aadress: Upės 23, Vilnius, Leedu), Advokaadibüroo Walless OÜ (aadress: Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti) või WALLESS, Attorneys at Law (aadress: Sporta iela 11, LV-1013, Riia, Läti) (edaspidi ühiselt ka „WALLESS“ ja igaüks eraldi „WALLESSi advokaadibüroo“).

Me töötleme teie isikuandmeid vastavalt allpool kirjeldatud privaatsustingimustele ja kohaldatavatele õigusaktidele, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusele ja muudele andmekaitsealastele õigusaktidele. Kui sisenete meie veebisaidile, muutuvad siin esitatud privaatsustingimused teile õiguslikult siduvaks.

Juhime teie tähelepanu sellele, et kui te kasutate sellel veebisaidil mis tahes teenust või edastate WALLESSile enda kohta mis tahes teavet, kasutatakse teie isikuandmeid allpool kirjeldatud viisil. Te ei või meie veebisaiti kasutada, kui te ei ole meie privaatsustingimustega nõus.

Kui teil on siinsete privaatsustingimuste kohta küsimusi, võite igal ajal WALLESSiga ühendust võtta e-posti aadressil info@walless.com. Kõigi WALLESSi advokaadibüroode täielikud kontaktandmed leiate käesolevate privaatsustingimuste lõpust.

2. Isikuandmed

Isikuandmed hõlmavad igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava isiku kohta. Ka mitmesugused andmed, mis koos võimaldavad konkreetse isiku tuvastada, on isikuandmed.

Palun ärge edastage enda kohta mingeid isikuandmeid, eelkõige tundlikke isikuandmeid, kui te ei soovi, et seda teavet allpool kirjeldatud viisil kasutataks.

Meie veebisait on mõeldud vähemalt 18-aastastele isikutele. Kui olete 14-aastane või vanem, kuid alla 18-aastane, lugege palun siinseid privaatsustingimusi hoolikalt koos oma vanema või eestkostjaga, et olla kindel, et mõistate meie privaatsustingimusi ja järgite neid.

WALLESS ei kogu andmeid alla 14-aastastelt isikutelt. Kui te olete alla 14-aastane, ei tohiks te seega seda veebisaiti kasutada ega oma isikuandmeid edastada.

WALLESS on selle veebisaidi kaudu privaatsustingimustes osutatud eesmärkidel teie kohta kogutud teabe vastutav töötleja. Pange tähele, et isikuandmeid, mida töödeldakse näiteks õigusteenuste osutamiseks, tööle värbamiseks või muudel eesmärkidel, töötleb eraldiseisva vastutava töötlejana vastavas riigis tegutsev WALLESSi advokaadibüroo.

Teie kohta kogutakse teavet, kui esitate enda kohta teavet meie veebisaidil pakutavate võimaluste kaudu, näiteks uudiskirja tellimust esitades. Veebisaidi osas, kus esitate isikuandmeid, on pakutava võimaluse eesmärk üheselt mõistetav ja WALLESS kasutab teie andmeid ainult sellel konkreetsel eesmärgil. Teie isikuandmeid võidakse koguda ka sotsiaalmeedia platvormidelt, mis võivad jagada teavet selle kohta, kuidas te meie sotsiaalmeedia sisu kasutate. Kui olete klient või potentsiaalne klient (või kliendi esindaja), siis kogume isikuandmeid, mida on vaja teile vajalike õigusteenuste osutamiseks.

3. Kogutavad isikuandmed, kogumise eesmärk ja õiguslik alus

Iga WALLESSi advokaadibüroo töötleb teie isikuandmeid (i) teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks ning teie soovitud õigusteenuste osutamiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b) ja/või (ii) teie nõusolekul (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a) ja/või (iii) siis, kui meil on vaja isikuandmeid töödelda oma seadusjärgse kohustuse täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c), ja/või (iv) siis, kui meil on selleks õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f), tasakaalustades töötlemist tingiva huvi teie huvide ja põhiõigustega. Meie õigustatud huvi seisneb WALLESSi advokaadibüroode haldusülesannete täitmises, turundustegevuses ja teie teabepäringutele vastamises. WALLESS kogub isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Vahetu suhtlus. WALLESSi e-posti aadressil või sotsiaalmeedia kontodele saadetud päringute käsitlemiseks kogub WALLESS järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi (või profiilinimi sotsiaalvõrgustikus), e-posti aadress, muud teie edastatud kontaktandmed (nt teie telefoninumber) ning päringu teema ja tekst. Neid isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku (mille te annate oma teabepäringuga) ja WALLESSi õigustatud huvi (teie küsimustega tegelemine) alusel ning/või teiega lepingu sõlmimiseks. Andmeid säilitatakse 2 aasta vältel alates teie päringu saamisest.

 Otseturundus. Otseturunduse (uudiskirjade, väljaannete ja/või turundusteadete edastamise) eesmärgil kogub WALLESS järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, organisatsioon, ametikoht, riik, tellitud infoväljaanded ja juurdepääs neile.

Otseturunduse eesmärgil töödeldakse isikuandmeid teie sõnaselge nõusoleku ja/või WALLESSi õigustatud huvi alusel (kui turundusteave saadetakse WALLESSi poolt kliendile juba osutatud teenustega sarnaste teenuste kohta). Sel eesmärgil säilitatakse isikuandmeid seni, kuni te lõpetate turundusteadete tellimuse või loobute turundusteadetest muul viisil. Kui lõpetate turundusteadete tellimuse või loobute turundusteadetest muul viisil, kustutatakse teie andmed kohe.

Teadke, et teil on võimalik otseturundusmaterjalide saamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selleks võite võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@walless.com. Samuti antakse teile igas teates võimalus turundusteadete tellimus lõpetada.

Veebisaidi toimimine. Veebisaidi toimimise tagamiseks ja statistiliste andmete kogumiseks hangib WALLESS küpsiste abil järgmisi isikuandmeid: veebilehitseja või kaasaskantava seadme tüüp, operatsioonisüsteem, IP-aadress ja üldine geograafiline asukoht. Küpsised, mis ei ole veebisaidi toimimiseks tingimata vajalikud, toimivad teie nõusoleku ja valiku põhjal; nõusoleku andmiseks ja valiku tegemiseks peate klõpsama veebisaidi küpsisteribal teile sobival valikul. Lisateavet küpsiste ja nende salvestamise kohta leiate siinsetest privaatsustingimustest allpool (IV osas).

Värbamine. Tööle värbamise eesmärgil kogub WALLESS järgmisi isikuandmeid: teie eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, päringu teema ja tekst, teave teie kogemuste kohta ja muu teave, mille olete oma CVs esitanud.

Tööle kandideerija isikuandmete töötlemise aluseks on kandideerimisavaldus ja WALLESSi advokaadibüroo õigustatud huvi leida kolleeg, samuti vajadus astuda samme enne lepingu sõlmimist. Kui te ei esita oma isikuandmeid, ei saa me kutsuda teid vestlusele ega hinnata teie sobivust soovitud ametikohale. WALLESSi advokaadibüroo säilitab tööle kandideerija isikuandmeid 6 kuu vältel pärast asjaomase ametikoha täitmist. Teie nõusoleku alusel võidakse selliseid isikuandmeid säilitada kauem.

Sotsiaalvõrgustikud. Oma sotsiaalvõrgustike (s.t Facebooki ja LinkedIn’i kontode) haldamiseks kogub WALLESS järgmisi vabatahtlikult esitatud isikuandmeid: teie sotsiaalvõrgustiku profiilinimi, profiilipilt, WALLESSi kontol kirjutatud avalikud kommentaarid ning teie teabepäringute teema ja tekst (kui olete esitanud päringuid). WALLESS töötleb neid isikuandmeid teie nõusoleku alusel (nõusolekuna käsitatakse teie teabepäringut või kommenteerimisotsust) ja tulenevalt WALLESSi õigustatud huvist suhelda oma jälgijatega. Selliseid isikuandmeid säilitatakse seni, kuni WALLESS oma kontot aktiivselt kasutab, kui te ise oma isikuandmeid varem ei kustuta (või ei palu meil need kustutada).

Üritused. WALLESSi konverentsile, seminarile või muule üritusele registreerimisel kogub WALLESSi advokaadibüroo järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, organisatsioon, ametinimetus või roll, töökoha aadress (kui see on ürituse jaoks vajalik), e-posti aadress, telefoninumber, toitumisalased vajadused (kui see on ürituse puhul asjakohane), sõiduki registreerimisnumber (kui toimumispaik seda nõuab), teie kujutised (kui ürituse ajal tehakse fotosid või videoid või tegemist on veebiüritusega), teave varasemate ürituste kohta, teie huvid ja eelistused (kui te need esitate).  Selliseid isikuandmeid töödeldakse teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või WALLESSi advokaadibüroo õigustatud huvi ja/või teie nõusoleku alusel. Sel eesmärgil töödeldud isikuandmeid säilitatakse 2 aasta jooksul pärast ürituse lõppemist.

Õigusteenused. Teenuste osutamiseks kogub WALLESSi advokaadibüroo järgmisi isikuandmeid: kliendi/potentsiaalse kliendi või tema esindaja eesnimi, perekonnanimi, organisatsioon, ametinimetus või roll, töökoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kohtumiste ja telefonikõnede aeg ja kestus, pangakonto number ja muu makseteave, maksualane teave, kaasuse/tööülesande asjaolusid puudutavad andmed,  kaasuse/tööülesandega seoses esitatud või kogutud dokumendid, kirjavahetus WALLESSi advokaadibüroo töötajate, advokaatide või nende abidega ning muu teenustega seoses meile antud või laekunud teave.

Erijuhtudel võime oma õigusteenustega seoses töödelda ka tundlikke isikuandmeid, näiteks süüteoasju puudutavat teavet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 10), ja/või eriliiki isikuandmeid, näiteks terviseteavet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 9 lõige 2).

Kui isikuandmeid töödeldakse WALLESSi teenuste osutamise eesmärgil, siis on töötlemise aluseks lepingu täitmine, seadusjärgsete kohustuste (maksustamise ja raamatupidamisega seotud nõuete, advokatuuri nõuete jms) täitmine ja WALLESSi õigustatud huvi (oma seaduslike õiguste kaitsmine, arvete esitamine, halduseesmärgid jne). Isikuandmeid, mida WALLESS töötleb teenuste osutamiseks, säilitatakse 10 aastat alates meie viimase suhtlusest vastava kliendiga, järgides asjakohastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

Rahapesu tõkestamise nõuete järgimine ja tunne-oma-klienti-põhimõtte rakendamine. Isikusamasuse tuvastamiseks ning rahapesu tõkestamise nõuete ja tunne-oma-klienti-põhimõtte rakendamiseks (vajaduse korral ja vajalikus ulatuses) kogub WALLESSi advokaadibüroo järgmisi isikuandmeid: kliendi/potentsiaalse kliendi või tema esindaja eesnimi, perekonnanimi, organisatsioon, ametinimetus või roll, töökoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber, seotus WALLESSi advokaadibüroo teiste kaasuste ja tööülesannetega, põhitegevus, isikut tõendava dokumendi koopia, sealhulgas sünniaeg, isikukood, foto, passi/ID-kaardi number, kodakondsus ja elukohariik, pangakonto ja muud makseandmed, riigid, kus potentsiaalne klient või esindatav äriühing arendab või kavatseb arendada ärisuhteid, äritegevuse seosed spetsiifiliste valdkondadega, riikliku taustaga isiku staatuse olemasolu või puudumine, poliitiline kuuluvus, makseid puudutavad kokkulepped ja rahaliste vahendite/sissetuleku allikas, kuulumine juhtorganitesse, osalused äriühingutes, teave esindatava äriühingu tegelike kasusaajate kohta.

Isikusamasuse tuvastamise ning rahapesu tõkestamise nõuete ja tunne-oma-klienti-põhimõtte rakendamise puhul on isikuandmete töötlemise aluseks WALLESSi seadusjärgne kohustus ja avalik huvi (ebaseadusliku tegevuse tõkestamine või avastamine). Selliseid isikuandmeid säilitatakse 10 aastat alates meie viimase suhtlusest vastava kliendiga, järgides asjakohastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

Huvide konflikt. Kontaktandmete saamiseks ja huvide konflikti kontrollimiseks kogub WALLESSi advokaadibüroo järgmisi isikuandmeid: kliendi/potentsiaalse kliendi või tema esindaja eesnimi, perekonnanimi, organisatsioon, ametinimetus või roll, töökoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber, seotus WALLESSi advokaadibüroo teiste kaasuste ja tööülesannetega, põhitegevus.

Sel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid kliendi/potentsiaalse kliendiga lepingu sõlmimiseks, teiste klientidega sõlmitud lepingute täitmiseks ja seadusjärgsete kohustuste täitmiseks ning WALLESSi või kolmanda isiku õigustatud huvide alusel. Selliseid isikuandmeid säilitatakse 10 aastat alates meie viimase suhtlusest vastava kliendiga, järgides asjakohastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

WALLESS säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks neid andmeid koguti ja töödeldi. Selliste eesmärkide hulka kuuluvad näiteks õiguslike, regulatiivsete, raamatupidamis- ja aruandlusnõuete täitmine, õigusteenuste osutamine ning õiguslike nõuete esitamine või kaitsmine.  Eespool nimetatud tähtaegade saabumisel teie isikuandmed kustutatakse. Mõnel juhul võidakse teie isikuandmeid säilitada kauem, kui asjakohased õigusaktid seda nõuavad või lubavad.

4. Küpsised

Küpsised on tekstifailid, mis sisaldavad väikest kogust teavet ning mis saadetakse teie veebilehitsejasse ja salvestatakse veebisaidi külastamisel teie arvutis, mobiiltelefonis või muus seadmes. Iga kord, kui te veebisaidile naasete, saadavad küpsised veebisaidile teavet. Te võite küpsistega nõustuda, neist keelduda ning neid hallata ja/või kustutada vastavalt oma eelistustele.

Igal juhul põhineb isikuandmete töötlemine küpsiste abil teie selgesõnalisel valikul, mille teete veebisaidi küpsisteribal ja mida saate igal ajal muuta. Muudatuste tegemiseks vajutage lingile Hallake oma küpsiste eelistusi.

WALLESS kasutab järgmisi küpsiseid:

KÜPSISE NIMI EESMÄRK AEGUMINE
cookielawinfo-checkbox-analytics Veebisaidi põhiliste funktsioonide jaoks vajalik küpsis. Küpsise abil tehakse kindlaks, kas veebisaidi külastaja on küpsisteribal nõustunud statistika kategooriaga. See küpsis on vajalik isikuandmete kaitse üldmääruse järgimiseks. Küpsis aegub automaatselt 1 aasta möödudes.
cookielawinfo-checkbox-necessary Veebisaidi põhiliste funktsioonide jaoks vajalik küpsis. Küpsise abil tehakse kindlaks, kas kasutaja on andnud nõusoleku küpsiste kasutamiseks. Küpsis aegub automaatselt 1 aasta möödudes.
rc::a Veebisaidi põhiliste funktsioonide jaoks vajalik küpsis. Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotprogrammide eristamiseks. Püsiküpsis
rc::b Veebisaidi põhiliste funktsioonide jaoks vajalik küpsis. Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotprogrammide eristamiseks. Küpsis aegub automaatselt pärast seanssi, s.t veebilehitseja sulgemisel.
rc::c Veebisaidi põhiliste funktsioonide jaoks vajalik küpsis. Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotprogrammide eristamiseks. Küpsis aegub automaatselt pärast seanssi, s.t veebilehitseja sulgemisel.
_ga Ei ole tingimata vajalik, statistika. See küpsis registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete loomiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. Küpsise paigaldab Google Analytics. Küpsis aegub automaatselt 2 aasta möödudes.
_gat Ei ole tingimata vajalik, statistika. Seda küpsist kasutab Google Analytics päringute hulga reguleerimiseks. Küpsis aegub automaatselt 1 päeva möödudes.
_gid Ei ole tingimata vajalik, statistika. See küpsis registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete loomiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. Küpsise paigaldab Google Analytics. Küpsis aegub automaatselt 1 päeva möödudes.
NID Ei ole tingimata vajalik, turundus. Küpsis registreerib unikaalse ID, mis tuvastab naasva kasutaja seadme. ID-d kasutatakse suunatud reklaamide edastamiseks. Küpsis aegub automaatselt 6 kuu möödudes.
webforms/o/93231/s6p1g9 Ei ole tingimata vajalik, turundus. Küpsist kasutab Mailerlite usaldusväärse veebiliikluse tuvastamiseks ja siis, kui külastaja soovib uudiskirja tellida. Küpsis aegub automaatselt pärast seanssi, s.t veebilehitseja sulgemisel.
cookielawinfo-checkbox-advertisement Ei ole tingimata vajalik, liigitamata. Küpsis aegub automaatselt 1 päeva möödudes.

Lisateavet Google Analyticsi küpsiste kohta leiate aadressilt

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Teadke, et teil on võimalik kustutada kõik oma arvutis salvestatud küpsised ja et saate enamiku veebilehitsejatest seadistada nii, et küpsiseid ei salvestata. Juhime siiski tähelepanu sellele, et küpsiste keelamise korral võite kaotada võimaluse kasutada paljusid funktsioone, mis on vajalikud ka veebisaidi toimimiseks. Kui vajate küpsiste kohta lisateavet, külastage veebisaiti aboutcookies.org. Sellelt veebisaidilt võite leida üksikasjalikku ja sõltumatut teavet selle kohta, kuidas oma veebilehitseja eelistuste kaudu küpsiseid keelata ja kuidas arvutisse salvestatud küpsiseid eemaldada. Mobiiltelefonist küpsiste eemaldamiseks peaksite juhised leidma oma telefoni kasutusjuhendist.

5. Andmete jagamine ja edastamine

Iga WALLESSi advokaadibüroo võib töödelda teie poolt esitatud teavet, sealhulgas küpsiste abil kogutud andmeid, ja jagada seda teavet kolmandate isikutega (volitatud töötlejatega), kes osutavad vastavale WALLESSi advokaadibüroole teenuseid ja tegutsevad tema nimel (nt turundus- või reklaamiteenuseid, andmekeskuse teenuseid, IT-teenuseid, raamatupidamisteenuseid jne osutavad äriühingud). WALLESS tagab, et isikuandmete töötlemine selliste kolmandate isikute poolt põhineb õiguslikul alusel ning toimub vastavalt WALLESSi advokaadibüroo seaduslikele juhistele ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega.

Isikuandmeid võidakse edastada ka asjakohastele isikuandmete vastuvõtjatele. Konkreetselt võib WALLESS vajaduse korral jagada isikuandmeid järgmistesse kategooriatesse kuuluvate kolmandate isikutega (volitatud töötlejad, andmete vastuvõtjad või teised vastutavad töötlejad):

  • avalikud registrid (kui andmete jagamine on vajalik seoses õigusteenuste osutamisega);
  • kohtud, vahekohtunikud, vahendajad, vastaspool ja tema advokaadid (kui andmete jagamine on vajalik seoses menetlusega);
  • politsei, õiguskaitseasutused, maksuhaldurid, muud ametiasutused;
  • meie professionaalsed nõustajad, näiteks advokaadid, raamatupidajad või välismaised advokaadibürood (kui andmete jagamine on vajalik seoses õigusteenuste osutamisega);
  • teenuseosutajad, kes pakuvad infotehnoloogia- ja süsteemihaldusteenuseid, tõlke-, turundus-, raamatupidamis-, posti- või kulleriteenuseid, ürituste korraldamise ja koordineerimise või muud tüüpi teenuseid;
  • õigusteatmikud või muud isikud või üksused, kes koguvad tagasisidet või soovitusi seoses teile osutatud teenustega (vajaduse korral küsime teilt üle, kas olete nõus, et teiega võetakse ühendust);
  • muud füüsilised või juriidilised isikud, kui andmete jagamine on seotud WALLESSi organisatsiooniliste muudatustega ja nendeks vajalik (näiteks WALLESSi ühinemise korral);
  • muud isikud või üksused, kui andmete jagamine on vajalik selleks, et osutada teile õigusteenust võimalikult tõhusalt.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et teie isikuandmeid võidakse jagada pädevate ametiasutustega, kui asjakohased õigusaktid seda sõnaselgelt nõuavad.

Kolmandad riigid. WALLESS ei edasta teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna välistesse riikidesse), välja arvatud juhul, kui seda peetakse vajalikuks. Edastamine võib osutuda vajalikuks juhul, kui WALLESSi advokaadibüroo peab teie poolt soovitud õigusnõustamise pakkumiseks kaasama väliseid osapooli, nagu kontaktisikutena toimivad advokaadibürood, finantsnõustajad, muud nõustajad, pangad, kindlustusseltsid jms. Isikuandmete sellise sihtotstarbelise edastamise suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkte b–e. Samuti teatab WALLESS, et küpsiste pakkujate abiga kogutud isikuandmeid võidakse edastada Euroopa Majanduspiirkonna välisesse riiki (nt Google Analytics’i küpsiste puhul Ameerika Ühendriikidesse). WALLESS teeb kõik endast oleneva, et selline andmete edastamine vastaks isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele, ning rakendab asjakohaseid meetmeid, et tagada teie isikuandmete kaitse ja turvalisus.

6. Andmekaitsemeetmed

WALLESS rakendab asjakohaseid isikuandmete kaitse üldmäärusega kooskõlas olevaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, juhusliku kaotsimineku, muutmise, lubamatu avalikuks tegemise või juurdepääsu ning mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Kuigi WALLESS püüab kaitsta isikuandmeid, mida ta töötleb, peaksite mõistma, et WALLESS ei saa tagada ega garanteerida meile edastatud teabe täielikku turvalisust, kuna tänapäeval ei saa ükski andmete edastamise või säilitamise meetod olla 100% turvaline.

7. Teie õigused

Teil on i) õigus tutvuda andmetega, mida iga WALLESSi advokaadibüroo teie kohta töötleb, ii) õigus lasta neid andmeid parandada, ajakohastada, kustutada või blokeerida, iii) õigus saada oma andmetest koopia, iv) õigus esitada töötlemistoimingute suhtes vastuväiteid, v) õigus võtta oma nõusolek igal ajal tagasi, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust), ning vi) õigus saada WALLESSi advokaadibüroole edastatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning õigus edastada need isikuandmed teisele vastutavale töötlejale.

Nende õiguste kasutamiseks tuleks teil saata kirjalik taotlus aadressil info@walless.com. WALLESSi advokaadibüroo täidab taotluses esitatud soovi 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui esineb õiguspärane põhjus tähtaja pikendamiseks. Andmete kaitstuse tagamiseks ja teie taotluses esitatud soovi nõuetekohaseks täitmiseks on WALLESSi advokaadibürool õigus paluda teil esitada oma isikut tõendav dokument.

Samuti on teil õigus esitada kaebus asjaomasele andmekaitseasutusele, s.t kas Leedu andmekaitse inspektsioonile, Eesti andmekaitse inspektsioonile või Läti andmekaitse inspektsioonile.

Riiklike andmekaitse inspektsioonide kontaktandmed:

Leedu andmekaitse inspektsioon, aadress L. Sapiegos 17, 10312 Vilnius, Leedu, e-post ada@ada.lt, veebisait https://vdai.lrv.lt/

Eesti andmekaitse inspektsioon, aadress Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti, e-post info@aki.ee, veebisait https://www.aki.ee/

Läti andmekaitse inspektsioon, aadress Blaumana 11/13-11, Riia, LV-1011 Läti, e-post info@dvi.gov.lv, veebisait www.dvi.gov.lv

WALLESS soovitab ja oleks tänulik, kui te enne asjaomasele andmekaitse inspektsioonile kaebuse esitamist võtaksite esmalt meiega ühendust ja räägiksite meile oma murest või küsimusest. Anname endast parima, et olla kõigi päringute puhul abiks.

Pange tähele, et mõned eespool nimetatud õigused võivad olla piiratud, kui WALLESSi advokaadibüroo õigustatud huvid või seadusjärgsed kohustused kaaluvad teie huvid ja õigused üles (seda eriti juhul, kui teostame ja kaitseme oma seaduslikke õigusi või täidame õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja nõudeid). Samuti võivad teatud isikuandmete puhul kehtida piirangud, mida tingivad konfidentsiaalsuskohustused ja/või advokaadikutsega seotud tagatised ja advokaadi kutsesaladuse hoidmise nõuded.

8. Muudatused

WALLESS võib uute funktsioonide või nõuete tõttu selle veebisaidi, veebisaidi sisu ja/või nende privaatsustingimuste mis tahes osa igal ajal oma äranägemise järgi osaliselt või tervikuna muuta, täiendada või eemaldada. Privaatsustingimuste muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast. Et muudatustest teada saada, tuleb teil privaatsustingimused korrapäraselt üle vaadata.

9. Vastutuse välistamine

Meie veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele ning mida teevad kättesaadavaks ja haldavad kolmandad isikud. WALLESS ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide täpsuse ega usaldusväärsuse eest.

Meie veebisait ja selle sisu on mõeldud üksnes kasutamiseks üldise teabe saamise eesmärgil. WALLESS ei võta mingit vastutust veebisaidil oleva teabe ja materjali eest.

Meie veebisaidil olev õigusteave on esitatud ainult üldise teabe andmise eesmärgil ja seda ei tohiks kasutada konkreetse õigusnõuande asemel. Ühtegi meie veebisaidi osa ega sellel leiduvat sisu ei tohiks käsitada õigusalase või muu professionaalse nõuandena ega õigusteenuste reklaamina.

Niivõrd kui kohalduvad õigusaktid lubavad, ei vastuta WALLESS mis tahes asjaolude eest, mis on tingitud sellest, et teie või kolmandad isikud said juurdepääsu sellele veebisaidile ja selle sisule ning kasutasid neid.

10. Veebisaidi andmed ja kuuluvus

Meie veebisait, selle sisu, kood, kujundus, domeeninimi, kõik autoriõigused, kaubamärgid, andmebaasid, ärinimed ja muu veebisaidi ja/või selle sisuga seotud intellektuaalne omand või muu vara kuuluvad täies ulatuses WALLESSile ja/või tema litsentsiandjatele ja/või sisupakkujatele ning need on kaitstud siseriiklike ja rahvusvaheliste intellektuaalomandit puudutavate ja muude õigusaktidega.

Kui WALLESS ei ole seda sõnaselgelt lubanud, pole teil õigust meie veebisaiti, selle sisu või koodi mis tahes kujul ja viisil, osaliselt või tervikuna, kopeerida, jäädvustada, reprodutseerida, käivitada, avaldada, üle anda, müüa, tõlkida, muuta, esitada, litsentsida, taasavaldada, redigeerida, edastada, taasedastada või muul viisil avalikult kättesaadavaks teha, levitada ega kasutada ega neist või nende alusel derivatiivseid teoseid luua.

11. Kontaktandmed

Veebisaidi, WALLESSi ja oma isikuandmete kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@walless.com.

WALLESSi advokaadibüroode kontaktandmed:

Advokatų profesinė bendrija “WALLESS”

Aadress: Upės 23, Vilnius, Leedu

E-post: lithuania@walless.com

Telefon: +370 611 04864

Advokaadibüroo Walless OÜ

Aadress: Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti

E-post: estonia@walless.com

Telefon: +372 611 0915

WALLESS, Attorneys at Law

Aadress: Sporta iela 11, LV-1013, Riia, Läti

E-post: latvia@walless.com

Telefon: +371 67357010

Hallake oma küpsiste eelistusi