Privātuma politika

Spēkā no 2021. gada 9. februāra

Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) satur informāciju par to, kā WALLESS advokātu biroji Baltijā pārvalda informāciju, kas iegūta no klientiem, sadarbības partneriem, tīmekļa vietnes (www.walless.com, turpmāk – Vietne) apmeklētājiem un/ vai no citiem mūsu dažādo pakalpojumu un funkciju lietotājiem.

1. Datu pārziņi

WALLESS advokātu biroji Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir jūsu personas datu pārziņi. Atkarībā no juridisko vai citu pakalpojumu sniegšanas vietas viens no šiem advokātu birojiem ir datu pārzinis saistībā ar jūsu personas datiem: Advokatų profesinė bendrija “WALLESS” (adrese: Upės g. 23, Viļņa, Lietuva), Advokaadibüroo Walless OÜ (adrese: Liivalaia 45, 10145 Tallina, Igaunija) un Advokātu birojs WALLESS (adrese: Sporta iela 11, LV-1013, Rīga, Latvija) (turpmāk visi kopā saukti arī WALLESS un katrs atsevišķi – WALLESS advokātu birojs).

Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar turpmāk izklāstīto Privātuma politiku un spēkā esošajiem tiesību aktiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – VDAR) un citiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Piekļūstot Vietnei, šī Privātuma politika kļūst jums saistoša.

Izmantojot jebkuru no šīs Vietnes pakalpojumiem vai sniedzot WALLESS jebkādu informāciju par sevi, jūs saprotat, ka jūsu personas dati tiks izmantoti zemāk norādītajā veidā.  Jums nav atļauts izmantot vietni, ja pilnībā nepiekrītat Privātuma politikai.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, jebkurā laikā varat sazināties ar WALLESS, rakstot uz e-pastu info@walless.com. Katra WALLESS advokātu biroja pilnīga kontaktinformācija ir sniegta šīs Privātuma politikas beigās.

2. Personas dati

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas dati ir arī dažāda informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu.

Lūdzam nesūtīt nekādus personas datus, jo īpaši sensitīvus personas datus, par sevi, ja nevēlaties, lai šī informācija tiktu izmantota šādā veidā.

Vietne ir pieejama personām no 18 gadu vecuma. Ja esat 14 gadus vecs vai vecāks, bet jaunāks par 18 gadiem, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo Privātuma politiku kopā ar vecākiem vai aizbildni, lai pārliecinātos, ka saprotat un ievērosit šo Privātuma politiku.

WALLESS neapkopo datus par personām, kas ir jaunākas par 14 gadiem, tādēļ, ja esat jaunāks par 14 gadiem, jums nevajadzētu izmantot šo Vietni un nevajadzētu sniegt savus personas datus.

Informāciju, kas par jums tiek savākta ar Vietnes starpniecību Privātuma politikā norādīto mērķu sasniegšanai, kontrolēs WALLESS. Lūdzam ņemt vērā, ka personas datus, kas tiek apstrādāti, piemēram, lai sniegtu juridiskos pakalpojumus, pieņemtu darbā un izmantotu tos citos datu apstrādes gadījumos, apstrādās konkrētās valsts WALLESS advokātu birojs kā atsevišķs datu pārzinis.

Informācija par jums tiks apkopota, ja to nodrošināsiet, izmantojot noteiktas mūsu Vietnes piedāvātās iespējas, piemēram, informatīvu vēstuļu abonēšanu. Šo iespēju mērķis kļūst acīmredzams brīdī, kad jūs sniedzat savu personisko informāciju, un WALLESS izmanto jūsu informāciju tikai šiem īpašajiem mērķiem. Jūsu datus var apkopot arī no sociālo mediju platformām, kas var kopīgot informāciju par to, kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu sociālo mediju saturu. Turklāt, ja esat potenciālais klients vai klients (vai tā pārstāvis), mēs apkoposim personas datus, kas nepieciešami, lai sniegtu jums nepieciešamos juridiskos pakalpojumus.

3. Savāktie personas dati, to mērķi un juridiskais pamatojums

Katrs WALLESS advokātu birojs apstrādās jūsu personas datus, (i) lai noslēgtu ar jums līgumu un izpildītu to, kā arī sniegtu jūsu pieprasītos juridiskos pakalpojumus (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un/ vai (ii) ar jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) un/ vai (iii) kad mums ir jāpilda juridisks pienākums (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) un/ vai (iv) mūsu leģitīmo interešu ievērošanas nolūkā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), līdzsvarojot šīs intereses ar jūsu interesēm un pamattiesībām. Šādas leģitīmas intereses ietver WALLESS advokātu biroju administratīvās funkcijas, mārketinga aktivitātes un jūsu informācijas pieprasījumu izpildi. WALLESS vāc personas datus šādiem mērķiem:

Tieša mijiedarbība. Lai izskatītu jūsu jautājumus, kas nosūtīti uz WALLESS e-pastu vai sociālajiem kontiem, WALLESS apkopo šādus personas datus: vārds, uzvārds (vai profila nosaukums sociālajā tīklā), e-pasta adrese, cita jūsu norādītā kontaktinformācija (piem., jūsu tālruņa numurs), vaicājuma priekšmets un teksts. Šādi personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (pēc jūsu pieprasījuma sniegt atbildi) un WALLESS leģitīmajām interesēm (pārvaldīt un administrēt jūsu jautājumus) un/ vai slēgt līgumu ar jums. Dati tiks glabāti divus gadus no jūsu vaicājuma saņemšanas.

Tiešā tirgvedība. Tiešās tirgvedības (informatīvo vēstuļu, publikāciju un/ vai tirgvedības paziņojumu piegādes) nolūkos WALLESS apkopo šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, organizācija, amats, valsts, abonētie informatīvie izdevumi un piekļuve tiem.

Tiešās tirgvedības nolūkā apstrādātie personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz jūsu nepārprotamu piekrišanu un/ vai leģitīmām WALLESS interesēm (ja tirgvedības informācija tiek nosūtīta klientam par līdzīgiem pakalpojumiem, kādus WALLESS jau ir sniedzis). Šim nolūkam paredzētie personas dati tiek glabāti, līdz jūs anulējat tirgvedības publikāciju abonementu vai atsakāties no tiem citā veidā.  Ja anulēsiet abonementu vai kā citādi atteiksieties, dati tiks nekavējoties izdzēsti.

WALLESS informē, ka jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu tiešajai tirgvedībai.  To var izdarīt, rakstot mums uz e-pastu info@walless.com. Turklāt katrā saziņā jums tiks nodrošināta iespēja atteikties no abonementa.

Vietnes funkcijas. Vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai un statistikas informācijas vākšanai WALLESS ar sīkdatņu palīdzību vāc šādus personas datus: tīmekļa pārlūkprogrammas vai mobilās ierīces tips, operētājsistēma, IP adrese, vispārējā ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Nevajadzīgās sīkdatnes tiek apkopotas, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un izvēli, Vietnes sīkdatņu joslā noklikšķinot uz attiecīgās opcijas. Plašāka informācija par sīkdatnēm un to glabāšanu ir atrodama zemāk šajā Privātuma politikā (IV daļa).

Pieņemšana darbā. Personāla atlases nolūkos WALLESS apkopo šādus personas datus: vārds, uzvārds, jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs, jūsu vaicājuma priekšmets un teksts, informācija par jūsu pieredzi un cita informācija, kuru esat norādījis savā CV.

Kandidāta personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz WALLESS advokātu biroja leģitīmajām interesēm atrast kolēģi un pēc kandidāta pieprasījuma, lai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas. Ja jūs nesniegsiet savus personas datus, mēs nevarēsim jūs uzaicināt uz interviju un/ vai novērtēt jūsu piemērotību amatam. WALLESS advokātu birojs glabās personas datus par kandidātu tik ilgi, kamēr notiek atlase konkrētajam amatam un sešus mēnešus pēc tam. Ja jūs esat devis piekrišanu, šādus personas datus var uzglabāt ilgāk.

Sociālie tīkli. Lai pārvaldītu un administrētu WALLESS sociālo tīklu (t.i., Facebook un LinkedIn kontus), WALLESS apkopo šādus personas datus, kurus esat brīvprātīgi sniedzis: jūsu sociālā tīkla profila nosaukums, profila attēls, publiski komentāri, kas veikti WALLESS kontā, jūsu vaicājuma priekšmets un teksts, ja tādi ir. WALLESS advokātu birojs apstrādā šos personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (pēc jūsu pieprasījuma sniegt jums atbildi vai jūsu izvēli komentēt) un WALLESS leģitīmajām interesēm sazināties ar mūsu sekotājiem. Šādi personas dati tiks glabāti, kamēr WALLESS aktīvi izmantos WALLESS kontu, ja vien jūs pats neizdzēsīsit (vai nepieprasīsit mums dzēst) savus personas datus ātrāk.

Notikumi. Lai reģistrētos WALLESS konferencēm, pasākumiem, semināriem un piedalītos tajos, WALLESS advokātu birojs vāc šādus personas datus: vārds, uzvārds, organizācija, amata nosaukums vai uzdevums, biroja adrese (ja tāda nepieciešama pasākumam), e-pasta adrese, tālruņa numurs, uztura prasības (ja nepieciešams pasākumam), transportlīdzekļa numura numuri (atkarīgs no vietas), attēls (ja pasākuma laikā tiek uzņemti fotoattēli vai videoklipi vai tas ir tiešsaistes pasākums), informācija par iepriekšējiem pasākumiem, jūsu intereses un preferences (ja tādas ir paredzētas). Šādi personas dati tiks apstrādāti, lai izpildītu ar jums noslēgtu līgumu vai pamatojoties uz advokātu biroja WALLESS leģitīmajām interesēm un/ vai jūsu piekrišanu. Šim nolūkam apstrādātie personas dati tiks glabāti divus gadus pēc konkrēta notikuma beigām.

Juridiskie pakalpojumi. WALLESS pakalpojumu sniegšanas nolūkā WALLESS advokātu birojs vāc šādus personas datus: klienta/ potenciālā klienta vai tā pārstāvja vārds, uzvārds, organizācija, amata nosaukums vai uzdevums, biroja adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, sanāksmju un zvanu notikšanas laiks un ilgums, bankas konta numurs un cita informācija par maksājumu, nodokļu informācija, dati, kas saistīti ar lietas/  uzdevuma apstākļiem, sniegtie vai savāktie saistītie dokumenti, e-pasta vēstules, kas nosūtītas WALLESS advokātu biroja darbiniekiem, advokātiem vai advokātu palīgiem, kā arī cita informācija, kas mums sniegta vai saņemta saistībā ar pakalpojumiem.

Īpašos juridisko pakalpojumu gadījumos mēs varam apstrādāt arī sensitīvus personas datus, piemēram, informāciju par veselību un/ vai informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem (VDAR 8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts).

Personas dati, kas tiek apstrādāti WALLESS pakalpojumu sniegšanas nolūkā, tiks apstrādāti, pamatojoties uz līguma izpildi, lai ievērotu juridiskās saistības (nodokļu, grāmatvedības, advokātu kolēģijas prasības utt.) un WALLESS leģitīmās intereses (lai aizstāvētu mūsu leģitīmās tiesības, rēķinu izrakstīšanas, administrēšanas nolūkā utt.). Personas dati, kas apstrādāti WALLESS pakalpojumu sniegšanas nolūkā, tiks glabāti 10 gadus no pēdējās mijiedarbības dienas ar konkrēto klientu un saskaņā ar mūsu saistībām, kas noteiktas attiecīgajos likumos.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un pazīsti savu klientu (KYC) prasību ievērošana. Identitātes pārbaudes un AML un KYC pārbaudes vajadzībām (nepieciešamības gadījumā un nepieciešamajā apjomā) WALLESS advokātu birojs vāc šādus personas datus: klienta/ potenciālā klienta vai tā pārstāvja vārds, uzvārds, organizācija, amata nosaukums vai uzdevums, biroja adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, iesaiste citās WALLESS advokātu biroja lietās un uzdevumos, pamatdarbība, personu apliecinoša dokumenta kopija, ieskaitot dzimšanas datumu, personas kodu, fotogrāfiju, pases/ personas apliecinoša dokumenta numuru, valstspiederība un dzīvesvietas valsts, bankas konts un maksājumu informācija, valstis, kurās potenciālais klients vai pārstāvētais uzņēmums uztur vai plāno uzturēt darījumu attiecības, uzņēmējdarbības saikne ar īpašām jomām, politiski nozīmīgas  personas statuss (ja tāds ir), politiskā piederība, maksājumu kārtība un līdzekļu avots/ ienākumi, ieņemamie valdes locekļa amati, piederošās kapitāla daļas/ akcijas, informācija par pārstāvētā uzņēmuma faktiskajiem īpašniekiem.

Personas dati, kas tiek apstrādāti identitātes, AML un KYC pārbaudei, tiks apstrādāti, pamatojoties uz WALLESS juridisko pienākumu un sabiedrības interesēm (nelikumīgu darbību novēršana vai atklāšana). Šādi personas dati tiks glabāti 10 gadus no pēdējās sadarbības dienas ar konkrēto klientu un saskaņā ar mūsu saistībām, kas noteiktas attiecīgajos likumos.

Interešu konflikts. Kontaktinformācijas un interešu konflikta pārbaudes nolūkā WALLESS advokātu birojs vāc šādus personas datus: klienta/ potenciālā klienta vai tā pārstāvja vārds, uzvārds, organizācija, amata nosaukums vai uzdevums, biroja adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, iesaistīšanās citās WALLESS advokātu biroja lietās un uzdevumos, pamatdarbība.

Šajā nolūkā personas dati tiks apstrādāti, lai noslēgtu līgumu ar klientu/ potenciālo klientu, lai izpildītu līgumu ar citiem klientiem, ievērotu juridiskās saistības un WALLESS vai trešo personu leģitīmo interešu mērķiem. Šim nolūkam paredzētie personas dati tiks glabāti 10 gadus no pēdējās sadarbības dienas ar konkrēto klientu un saskaņā ar mūsu saistībām, kas noteiktas attiecīgajos likumos.

WALLESS saglabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika savākti un apstrādāti. Tas, piemēram, ietver juridisko, normatīvo, grāmatvedības, ziņošanas prasību izpildi, lai sniegtu juridiskos pakalpojumus, juridisku prasību izvirzīšanai vai aizstāvēšanai. Pēc iepriekš minēto termiņu beigām jūsu personas dati tiks dzēsti. Dažos gadījumos, ja to pieprasa vai atļauj attiecīgie likumi, jūsu personas dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku.

4. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta faili, kas satur nelielu informācijas daudzumu un tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu un saglabāti datorā, mobilajā tālrunī vai citā ierīcē, kad apmeklējat vietni. Katru reizi, kad atgriežaties Vietnē, sīkdatnes nosūta informāciju atpakaļ uz Vietni. Jūs varat pieņemt/ noraidīt, pārvaldīt un/ vai dzēst sīkdatnes atbilstoši savām vēlmēm.

Jebkurā gadījumā personas datu apstrāde ar sīkdatņu palīdzību tiek balstīta uz jūsu nepārprotamu izvēli, izmantojot Vietnes sīkdatņu reklāmkarogu, kuru varat mainīt jebkurā laikā. Noklikšķiniet šeit Pārvaldīt sīkfailu izvēli, lai veiktu izmaiņas un pārvaldītu sīkfailu izvēli.

WALLESS apkopo šādas sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums Mērķis Termiņa beigas
cookielawinfo-checkbox-analytics Nepieciešamā sīkdatne vietnes pamatfunkcijām. Izmanto, lai noteiktu, vai apmeklētājs ir piekritis statistikas kategorijai sīkdatņu reklāmkarogā. Šī sīkdatne ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību VDAR. Sīkdatnes darbība automātiski beidzas pēc viena gada
cookielawinfo-checkbox-necessary Nepieciešamā sīkdatne vietnes pamatfunkcijām. Nosaka, vai lietotājs ir piekritis, atzīmējot to sīkdatņu piekrišanas lodziņā. Sīkdatnes darbība automātiski beidzas pēc viena gada
rc::a Nepieciešamā sīkdatne vietnes pamatfunkcijām. Šo sīkdatni izmanto, lai atšķirtu cilvēkus no robotprogrammatūrām. Pastāvīgi
rc::b Nepieciešamā sīkdatne vietnes pamatfunkcijām. Šo sīkdatni izmanto, lai atšķirtu cilvēkus no robotprogrammatūrām. Sīkdatne automātiski beidzas pēc sesijas, t.i., kad aizverat pārlūkprogrammu
rc::c Nepieciešamā sīkdatne vietnes pamatfunkcijām. Šo sīkdatni izmanto, lai atšķirtu cilvēkus no robotprogrammatūrām. Sīkdatne automātiski beidzas pēc sesijas, t.i., kad aizverat pārlūkprogrammu
_ga Nav nepieciešams, statistika. Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni. Sīkdatni nodrošina Google Analytics. Sīkdatne automātiski beidzas pēc diviem gadiem
_gat Nav nepieciešams, statistika. Izmanto Google Analytics, lai ierobežotu pieprasījumu līmeni. Sīkdatne automātiski beidzas pēc vienas dienas
_gid Nav nepieciešams, statistika. Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni. Sīkdatni nodrošina Google Analytics. Sīkdatne automātiski beidzas pēc vienas dienas
NID Nav nepieciešams, tirgvedība. Reģistrē unikālu ID, kas identificē lietotāja ierīci, kas atgriežas. ID tiek izmantots mērķētām reklāmām. Sīkdatne automātiski beidzas pēc sešiem mēnešiem
webforms/o/93231/s6p1g9 Nav nepieciešams, tirgvedība. MailerLite izmanto, lai identificētu uzticamu tīmekļa datplūsmu un kad apmeklētājs vēlas abonēt informatīvas vēstules. Sīkdatne automātiski beidzas pēc sesijas, t.i., kad aizverat pārlūkprogrammu
cookielawinfo-checkbox-advertisement Nav nepieciešams, neklasificēts Sīkdatne automātiski beidzas pēc vienas dienas

Plašāku informāciju par Google Analytics sīkdatnēm varat atrast šeit:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

WALLESS informē, ka jūs varat izdzēst visas datorā saglabātās sīkdatnes, un lielāko daļu pārlūkprogrammu varat iestatīt tā, lai sīkdatnes netiktu saglabātas. Lūdzam ņemt vērā, ka, ja sīkdatnes ir atspējotas, jūs varat zaudēt iespēju izmantot daudzas funkcijas, kas nepieciešamas, lai vietne darbotos. Ja jums nepieciešama sīkāka informācija par sīkdatnēm, apmeklējiet vietni aboutcookies.org. Šajā vietnē varat atrast detalizētu, neatkarīgu informāciju par to, kā atspējot sīkdatnes, izmantojot pārlūka preferences, un kā izdzēst sīkdatnes, kas jau ir jūsu datorā. Lai izdzēstu sīkdatnes no sava mobilā tālruņa, šī informācija ir jāatrod tālruņa lietošanas pamācībā.

5. Datu koplietošana un pārsūtīšana

Katrs WALLESS advokātu birojs var apstrādāt jebkuru jūsu sniegto informāciju, ieskaitot visus datus, kas savākti, izmantojot sīkdatnes, un dalīties ar tiem ar trešajām personām (datu apstrādātājiem), kas sniedz pakalpojumus attiecīgajam WALLESS advokātu birojam un rīkojas tā vārdā (piemēram, uzņēmumi, kas piedāvā tirgvedības/ reklāmas pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz datu centru pakalpojumus, IT pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji utt.). WALLESS nodrošina, lai personas datu apstrāde, ko veic šādas trešās personas, balstītos uz leģitīmu juridisko pamatu un tiktu veikta saskaņā ar WALLESS advokātu biroja likumīgiem norādījumiem un VDAR prasībām.

Personas datus var nosūtīt arī attiecīgajiem personas datu saņēmējiem. Vajadzības gadījumā WALLESS var koplietot personas datus ar šādām trešo personu kategorijām (datu apstrādātājiem, datu saņēmējiem vai atsevišķiem datu pārziņiem):

  • publiskie reģistri (ja nepieciešams juridisko pakalpojumu sniegšanas nolūkā),
  • tiesas, šķīrējtiesneši, mediatori, pretējā puse un viņu advokāti (ja nepieciešams tiesvedības vajadzībām),
  • policija, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu iestādes un citas valsts iestādes,
  • mūsu profesionālie konsultanti, piemēram, juristi, grāmatveži vai ārvalstu advokātu biroji (ja nepieciešams juridisko pakalpojumu sniegšanas nolūkā),
  • pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz informācijas tehnoloģiju un sistēmu administrēšanas pakalpojumus, tulkošanas, mārketinga, grāmatvedības, pasta vai kurjera, pasākumu vadības un koordinācijas vai citus pakalpojumus,
  • juridisko profesionāļu katalogi vai citas personas, vai organizācijas, lai iegūtu atsauksmes par jums sniegtajiem pakalpojumiem (ja nepieciešams, mēs pārliecināsimies, vai jūs vēlaties, ka ar jums sazinās),
  • citas fiziskas vai juridiskas personas, ja tas ir saistīts ar un nepieciešams organizatoriskām izmaiņām WALLESS (piemēram, WALLESS apvienošanās gadījumā),
  • citas personas vai organizācijas, ja tas nepieciešams, lai sniegtu jums juridiskos pakalpojumus pēc iespējas efektīvāk.

Lūdzam ņemt vērā, ka, ja attiecīgie likumi to skaidri pieprasa, jūsu personas datus var kopīgot arī ar kompetentām valsts iestādēm.

Trešās valstis. WALLESS nenosūtīs jūsu personas datus uz trešajām valstīm (valstīm ārpus ES/ EEZ), ja vien tas netiks uzskatīts par nepieciešamu. Tas var būt gadījumā, ja WALLESS advokātu birojam ir jāiesaista trešās personas, piemēram, sadarbības advokātu biroji, finanšu konsultanti, citi konsultanti, bankas, apdrošināšanas sabiedrības, lai jūs saņemtu attiecīgos juridiskos pakalpojumus. Uz šādu personas datu  īpašu nodošanu attiecas VDAR 49. panta 1. punkta b)–e) apakšpunkts. WALLESS arī informē, ka personas informāciju, kas apkopota, izmantojot sīkdatnes, var pārsūtīt uz valsti, kas nav EEZ valsts (piemēram, ASV, kad tiek izmantota Google Analytics). WALLESS dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šāda datu pārsūtīšana atbilstu VDAR prasībām, un īsteno atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību un drošību.

6. Datu aizsardzības pasākumi

WALLESS īsteno attiecīgus un VDAR atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu informācijas pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, kā arī pret visām citām nelikumīgām apstrādes formām.

Lai gan WALLESS cenšas aizsargāt personas datu apstrādi WALLESS ietvaros, lūdzam ņemt vērā, ka WALLESS nevar nodrošināt vai garantēt visas jūsu pārsūtītās informācijas drošību, jo mūsdienās neviena datu pārraides vai glabāšanas metode nevar būt pilnībā droša.

7. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības: (i) piekļūt informācijai, ko par jums apstrādā jūsu WALLESS juridiskā firma, (ii) labot, atjaunināt, dzēst vai bloķēt šādu informāciju, (iii) saņemt savas informācijas kopiju, (iv) iebilst pret apstrādes darbībām, (v) ja jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt (jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, kas veikta pirms jūsu piekrišanas atsaukšanas), (vi) saņemt savus WALLESS advokātu birojam sniegtos personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un pārsūtīt tos citam datu pārzinim.

Lai izmantotu šīs tiesības, jums jānosūta rakstisks pieprasījums uz adresi info@walless.com. WALLESS advokātu birojs realizēs jūsu tiesības 30 dienu laikā, ja vien nav likumīgu iemeslu šāda termiņa pagarināšanai. Lai nodrošinātu datu aizsardzību un pareizi īstenotu jūsu tiesības, WALLESS advokātu birojs ir tiesības lūgt jums sniegt pierādījumu par savu identitāti.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā datu aizsardzības iestādē, t.i., Lietuvas Valsts datu aizsardzības inspekcijā, Igaunijas datu aizsardzības inspekcijā vai Latvijas Datu valsts inspekcijā.

Valsts datu inspekciju kontaktinformācija:

Lietuvas Valsts datu aizsardzības inspekcija, adrese: L. Sapiegos g. 17, 10312 Viļņa, Lietuva, e-pasts: ada@ada.lt, vietne https://vdai.lrv.lt/.

Igaunijas datu aizsardzības inspekcija, adrese: Tatari 39, 10134 Tallina, Igaunija, e-pasts: info@aki.ee, vietne: https://www.aki.ee/.

Latvijas Datu valsts inspekcija, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga LV-1011 Latvija, e-pasts: info@dvi.gov.lv,  vietne: www.dvi.gov.lv.

WALLESS advokātu birojs iesaka  un priecātos, ja pirms sūdzības iesniegšanas attiecīgajā datu aizsardzības inspekcijā jūs sazinātos ar mums un izteiktu savas bažas vai jautājumus. Mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu jums saņemt atbildes uz visiem jūsu jautājumiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka dažas no iepriekš minētajām tiesībām var būt ierobežotas, ja WALLESS advokātu biroja leģitīmās intereses vai juridiskās saistības ir svarīgākas par jūsu interesēm un tiesībām (jo sevišķi saistībā ar mūsu likumisko tiesību izmantošanu un aizstāvēšanu vai juridisku vai normatīvu pienākumu izpildi). Daži personas dati var arī tikt uzskatīti par neizpaužamiem konfidencialitātes saistību un/ vai advokāta profesionālā noslēpuma un dienesta noslēpuma dēļ.

8. Izmaiņas

WALLESS var pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā daļēji vai pilnībā mainīt, modificēt, pievienot vai noņemt jebkuru Vietnes daļu, Vietnes saturu un/ vai šo Privātuma politiku, pamatojoties uz jaunām funkcijām vai noteikumiem. Visas izmaiņas šajā Privātuma politikā stājas spēkā no to publicēšanas dienas. Jūs apņematies periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai uzzinātu par visām izmaiņām.

9. Atruna

Vietne var ietvert saites uz vietnēm, kuras pieder, publicē un uztur jebkura trešā persona. WALLESS neuzņemas nekādu atbildību par šādu trešo personu vietņu precizitāti vai uzticamību.

Vietne un tās saturs sniedz tikai vispārīgu informāciju. WALLESS neuzņemas atbildību par Vietnē esošo informāciju un materiāliem.

Vietnē sniegtā informācija par juridiskiem jautājumiem uzskatāma tikai par vispārīgu ceļvedi, un uz to nevajadzētu paļauties kā uz konkrētas juridiskas konsultācijas aizstājēju. Šī Vietne un tās saturs nav uzskatāms par juridisku vai citu profesionālu konsultāciju vai juridisko pakalpojumu reklāmu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, WALLESS nav atbildīgs par jebkādiem jautājumiem, kas saistīti ar jums vai trešajām personām, kas piekļūst šai Vietnei vai tās saturam vai to izmanto.

10. Sīkāka informācija par Vietni un īpašumtiesībām

Vietne, Vietnes saturs, Vietnes kods, dizains, domēna vārds, visas autortiesības, preču zīmes, datu bāzes, uzņēmumu nosaukumi un cits intelektuālais īpašums vai cits īpašums, kas saistīts ar Vietni un/ vai tās saturu, pilnībā pieder WALLESS un/ vai licences devējiem, un/ vai satura nodrošinātāji, un tos aizsargā valsts un starptautiskie intelektuālā īpašuma likumi un citi tiesību akti.

Izņemot gadījumus, kad WALLESS to skaidri atļauj, jums nav tiesību nekādā veidā kopēt, ierakstīt, reproducēt jebkādā formā vai veidā, izlaist, publicēt, pārsūtīt, pārdot, tulkot, pārstrādāt, iesniegt, licencēt, modificēt, izveidot atvasinātus darbus, kas balstīti uz Vietni, Vietnes saturu vai Vietnes odu, kā arī daļēji vai pilnībā pārpublicēt, rediģēt, pārsūtīt, retranslēt vai citādi publiskot, publiski izpildīt vai izrādīt, formulēt, izplatīt vai izmantot Vietni, Vietnes saturu vai Vietnes kodu.

11. Kontakti

Ja vēlaties saņemt jebkādu informāciju par Vietni, WALLESS vai jūsu personas datiem, lūdzam rakstīt mums uz e-pastu info@walless.com.

WALLESS advokātu biroju kontaktinformācija:

Advokatų profesinė bendrija “WALLESS”

Adrese: Upės g. 23, Viļņa, Lietuva

E-pasts: lithuania@walless.com

Tālrunis: +370 611 04864

Advokaadibüroo Walless OÜ

Adrese: Liivalaia 45, 10145 Tallina, Igaunija

E-pasts: estonia@walless.com

Tālrunis: +372 611 0915

Advokātu birojs WALLESS

Adrese: Sporta iela 11, LV-1013, Rīga, Latvija

E-pasts: latvia@walless.com 

Tālrunis: +371 67 357 010

Pārvaldīt sīkfailu izvēli