Privatumo politika

Galioja nuo 2021 m. vasario 9 d.

Šioje privatumo politikoje (Privatumo politika) pateikta informacija apie tai, kaip WALLESS advokatų kontoros Baltijos valstybėse valdo iš klientų, partnerių, interneto svetainės (www.walless.com, Interneto svetainė) lankytojų ir (arba) kitų mūsų įvairių paslaugų ir funkcijų naudotojų gautą informaciją.

1. Duomenų valdytojai

Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje įsikūrusios WALLESS advokatų kontoros yra Jūsų asmens duomenų valdytojai. Atsižvelgiant į teisinių ar kitų paslaugų teikimo vietą, Jūsų asmens duomenų valdytojas yra viena iš toliau nurodytų advokatų kontorų: Advokatų profesinė bendrija „WALLESS“ (adresas Upės g. 23, Vilnius, Lietuva), Advokaadibüroo Derling Primus OÜ (adresas Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estija) ir „WALLESS, Attorneys at Law“ (adresas Sporta iela 11, LV-1013, Ryga, Latvija) (toliau kartu taip pat vadinamos WALLESS, o kiekviena iš jų atskirai – WALLESS advokatų kontora).

Tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi toliau išdėstyta Privatumo politika ir galiojančiais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir kitus duomenų apsaugos teisės aktus. Apsilankę Interneto svetainėje, tampate teisiškai saistomi šios Privatumo politikos.

Naudodamiesi bet kuria šioje Interneto svetainėje teikiama paslauga arba pateikę WALLESS bet kokią informaciją apie save suprantate, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami, kaip nurodyta toliau. Negalite naudotis Interneto svetaine, jei Jūs visiškai nesutinkate su Privatumo politika.

Jei turite kokių nors klausimų dėl šios Privatumo politikos, galite bet kuriuo metu susisiekti su WALLESS el. paštu info@walless.com. Išsamūs kiekvienos WALLESS advokatų kontoros kontaktiniai duomenys pateikti šios Privatumo politikos pabaigoje.

2. Asmens duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Skirtingi informacijos elementai, kurie kartu gali padėti nustatyti konkretų asmenį, taip pat laikomi asmens duomenimis.

Prašome nesiųsti apie save jokių asmens duomenų, ypač jautrių asmens duomenų, jei nenorite, kad ši informacija būtų naudojama nurodytu būdu.

Interneto svetainė yra skirta 18 metų ir vyresniems asmenims. Jei Jums yra 14 ar daugiau, bet mažiau nei 18 metų, prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką su vienu iš tėvų arba globėjų ir įsitikinti, kad supratote ir laikysitės šios Privatumo politikos.

WALLESS nerenka jaunesnių nei 14 metų asmenų duomenų, todėl tuo atveju, jei Jums mažiau nei 14 metų, neturėtumėte naudotis šia Interneto svetaine ir teikti savo asmens duomenų.

WALLESS valdys per šią Interneto svetainę surinktą informaciją apie Jus toliau šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Prašome atkreipti dėmesį, kad asmens duomenis, tvarkomus, pavyzdžiui, teikiant teisines paslaugas, vykdant samdymo procesą ir kitais atvejais, tvarkys atskira atitinkamoje šalyje veikianti WALLESS advokatų kontora, veikdama kaip atskiras duomenų valdytojas.

Informacija apie Jus bus renkama, jei pateiksite ją naudodamiesi atitinkamomis misų Interneto svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, prenumeruodami naujienlaiškį. Šių funkcijų tikslas aiškiai nurodomas ten, kur Jūs pateikiate savo asmeninę informaciją, ir WALLESS naudoja Jūsų informaciją tik šiems konkretiems tikslams įgyvendinti. Taip pat Jūsų duomenys gali būti renkami socialinių tinklų platformose, kurios gali dalytis informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų socialiniuose tinkluose pateiktu turiniu. Taip pat jei esate potencialus arba esamas klientas (arba jo atstovas), mes rinksime asmens duomenis, kurių reikia Jūsų prašomoms teisinėms paslaugoms teikti.

3. Renkami asmens duomenys, rinkimo tikslai ir teisiniai pagrindai

Kiekviena WALLESS advokatų kontora tvarkys Jūsų asmens duomenis: i) sudarydama su Jumis sutartį ir ją vykdydama, taip pat siekdama suteikti Jums prašomas teisines paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), ir (arba) ii) gavusi Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), ir (arba) iii) jei mes turime laikytis tam tikro teisinio įsipareigojimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), ir (arba) iv) jei turime teisėtą interesą tokiu būdu tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), ir Jūsų interesai bei pagrindinės teisės nėra viršesni už šį interesą. Šie teisėti interesai – tai WALLESS advokatų kontorų administracinės funkcijos, rinkodaros veikla ir Jūsų prašymų pateikti informaciją vykdymas. WALLESS renka Jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais.

Tiesioginis bendravimas. Įgyvendindama tikslą tvarkyti Jūsų užklausas, atsiųstas WALLESS el. paštu ar į socialinių tinklų paskyras, WALLESS renka šiuos asmens duomenis: vardas, pavardę (arba socialiniame tinkle naudojamas profilio pavadinimas), el. pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos Jūs pateikiate (pavyzdžiui, telefono numeris), Jūsų užklausos tema ir tekstas. Šie asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo (arba Jūsų prašymo pateikti atsakymą) ir teisėtų WALLESS interesų įgyvendinimo pagrindu (siekiant valdyti ir administruoti Jūsų klausimus), ir (arba) norint su Jumis susisiekti. Duomenys bus saugomi 2 metus nuo užklausos gavimo.

Tiesioginė rinkodara. Tiesioginės rinkodaros tikslais (informaciniams naujienlaiškiams, publikacijoms ir (arba) rinkodaros pranešimams siųsti) WALLESS renka šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, organizacija, pareigos, šalis, informacija apie prenumeruotus informacinius pranešimus ir jų skaitymą.

Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi duomenys bus tvarkomi Jūsų aiškaus sutikimo ir (arba) WALLESS teisėto intereso įgyvendinimo pagrindu (tuo atveju, kai klientui siunčiama rinkodaros informacija apie WALLESS paslaugas, panašias į jau suteiktas). Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi tol, kol Jūs nutrauksite prenumeratą arba kitaip atsisakysite gauti rinkodaros pranešimus. Jei Jūs nutrauksite prenumeratą arba kitaip atsisakysite pranešimų, duomenys bus nedelsiant ištrinti.

WALLESS informuoja, kad Jūs bet kada galite atšaukti sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Tai padaryti galite susisiekę su mumis el. paštu info@walless.com. Be to, kiekviename pranešime bus suteikiama galimybė nutraukti prenumeratą.

Interneto svetainės funkcijos. Interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimo ir statistinės informacijos rinkimo tikslu WALLESS slapukų pagalba renka šiuos asmens duomenis: interneto naršyklės ar mobiliojo įrenginio tipas, operacinė sistema, IP adresas, bendroji geografinė padėtis. Nebūtini slapukai renkami Jūsų sutikimo ir pasirinkimo pagrindu, Jums pažymėjus atitinkamas parinktis Interneto svetainės slapukų pasirinkimo juostoje. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų saugojimą galima rasti šios Privatumo politikos IV dalyje.

Kandidatų atranka. Kandidatų atrankos tikslu WALLESS renka šiuos duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, Jūsų užklausos tema ir tekstas, informacija apie Jūsų patirtį ir kita Jūsų CV pateikta informacija.

Kandidato asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtais WALLESS advokatų kontoros interesais rasti naują kolegą ir, kandidato prašymu, kad būtų galima vykdyti atitinkamą procesą prieš pasirašant sutartį. Jei nesuteiksite savo asmens duomenų, negalėsime pakviesti Jūsų į darbo pokalbį ir (arba) įvertinti Jūsų tinkamumą pareigoms užimti. WALLESS advokatų kontora saugo kandidato asmens duomenis tol, kol vykdoma atranka į konkrečias pareigas, ir 6 mėnesius po jos pabaigos. Gavus Jūsų sutikimą, tokie asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau.

Socialiniai tinklai. WALLESS socialinių tinklų (t. y. Facebook ir LinkedIn) paskyrų valdymo ir administravimo tikslu WALLESS renka šiuos asmens duomenis, kuriuos Jūs suteikiate savanoriškai: Jūsų socialinio tinklo profilio pavadinimas, profilio nuotrauka, WALLESS paskyroje pateikti vieši komentarai, taip pat Jūsų užklausų, jei tokių buvo, tema ir tekstas. WALLESS advokatų kontora tvarko šiuos asmens duomenis Jūsų sutikimo (Jūsų prašymo pateikti atsakymą arba Jūsų pasirinkimo pateikti komentarą) pagrindu ir įgyvendindama WALLESS teisėtus interesus bendrauti su mūsų sekėjais. Tokie asmens duomenys bus saugomi tol, kol WALLESS aktyviai naudos savo paskyrą, nebent Jūs patys bet kuriuo metu ištrinsite (arba paprašysite mūsų ištrinti) savo asmens duomenis anksčiau.

Renginiai. Siekdama registruoti asmenis ir leisti jiems dalyvauti WALLESS konferencijose, renginiuose, seminaruose, WALLESS advokatų kontora renka šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, organizacija, pareigos arba tarnybinė padėtis, biuro adresas (jei reikia renginiui rengti), el. pašto adresas, telefono numeris, mitybos reikalavimai (jei reikia renginiui rengti), transporto priemonių valstybiniai numeriai (priklauso nuo vietos), atvaizdas (jei renginio metu fotografuojama arba filmuojama arba jei renginys vykdomas internetu), informacija apie ankstesnius renginius, Jūsų pomėgius ir pageidavimus (jei nurodomi). Tokie asmens duomenys bus tvarkomi siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį arba WALLESS advokatų kontoros teisėtų interesų įgyvendinimo ir (arba) Jūsų sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys bus saugomi 2 metus nuo atitinkamo renginio pabaigos.

Teisinės paslaugos. WALLESS paslaugų teikimo tikslu WALLESS advokatų kontora renka šiuos asmens duomenis: kliento / potencialaus kliento arba jo atstovo vardas ir pavardė, organizacija, pareigos arba tarnybinė padėtis, biuro adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, susitikimų ir skambučių laikas ir trukmė, banko sąskaitos numeris ir kita mokėjimų informacija, mokesčių mokėtojo informacija, duomenys, susiję su bylos / užduoties aplinkybėmis, pateikti ar surinkti atitinkami dokumentai, WALLESS advokatų kontoros darbuotojams, advokatams ar advokatų padėjėjams atsiųsti el. laiškai ir susirašinėjimas su jais ir kita mums pateikta arba teikiant pareigas gauta informacija.

Atitinkamais atvejais teikdami teisines paslaugas mes taip pat galime tvarkyti jautrius asmens duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie nusikalstamas veikas (BDAR 10 straipsnis) ir / ar specialių kategorijų asmens duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie sveikatą (BDAR 9 straipsnio 2 punktas).

Asmens duomenys, tvarkomi WALLESS paslaugų teikimo tikslu, bus tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu, siekiant vykdyti teisinius įsipareigojimus (mokesčių mokėjimo, apskaitos, advokatūros reikalavimus ir kt.) ir WALLESS teisėtus interesus (apsaugoti mūsų juridines teises, sąskaitų teikimo, administravimo tikslais ir kt.). WALLESS paslaugų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo mūsų paskutinio bendravimo su tuo klientu dienos, laikantis mūsų įsipareigojimų, numatytų atitinkamuose įstatymuose.

Kovos su pinigų plovimu ir klientų pažinimo įsipareigojimų laikymasis. Asmens tapatybės patvirtinimo ir kovos su pinigų plovimu bei klientų pažinimo patikrinimų vykdymo (kai jų reikia ir reikiama apimtimi) tikslais WALLESS advokatų kontora renka šiuos asmens duomenis: kliento / potencialaus kliento arba jo atstovo vardas ir pavardė, organizacija, pareigos arba tarnybinė padėtis, biuro adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, sąsajos su kitomis WALLESS advokatų kontoros bylomis ir užduotimis, pagrindinė veikla, asmens tapatybės dokumento kopija, įskaitant gimimo datą, asmens kodą, nuotrauką, paso / ATK numerį, tautybę ir gyvenamąją šalį, banko sąskaita ir mokėjimų duomenys, šalys, kuriose potencialus klientas arba atstovaujama įmonė turi arba ketina turėti verslo santykių, veiklos sąsajos su specialiosiomis sritimis, politikoje dalyvaujančio asmens statusas (jei yra), partinė priklausomybė, susitarimai dėl mokėjimų ir lėšų / pajamų šaltinis, atstovaujamos įmonės direktoriai, akcijų valdymas, informacija apie jos faktiškuosius savininkus.

Asmens duomenys, tvarkomi asmens tapatybės patvirtinimo ir kovos su pinigų plovimu bei klientų pažinimo patikrinimų vykdymo tikslais, bus tvarkomi WALLESS teisinio įsipareigojimo vykdymo ir viešųjų interesų (neteisėtos veiklos prevencijos ar nustatymo) įgyvendinimo pagrindais. Tokie asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo mūsų paskutinės bendravimo su tuo klientu dienos ir laikantis mūsų įsipareigojimų, numatytų atitinkamuose teisės aktuose.

Interesų konfliktas. Siekdama gauti kontaktinę informaciją ir patikrinti, ar nėra interesų konflikto, WALLESS advokatų kontora renka šiuos asmens duomenis: kliento / potencialaus kliento ar jo atstovo vardas ir pavardė, organizacija, pareigos arba tarnybinė padėtis, biuro adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, sąsajos su kitomis WALLESS advokatų kontoros bylomis ir užduotimis bei pagrindinė veikla.

Šiuo tikslu asmens duomenys bus tvarkomi norint susisiekti su klientu / potencialiu klientu, vykdyti sutartis su kitais klientais, vykdyti teisinius įsipareigojimus ir įgyvendinti WALLESS ar trečiojo asmens teisėtus interesus. Šiuo tikslu asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo mūsų paskutinės bendravimo su konkrečiu klientu dienos ir laikantis mūsų įsipareigojimų, numatytų atitinkamuose įstatymuose.

WALLESS saugos Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek būtina tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti ir tvarkomi, įgyvendinti. Pavyzdžiui, tai gali būti bet kurių teisinių, reguliavimo, apskaitos, ataskaitų teikimo reikalavimų vykdymo, teisinių paslaugų teikimo, teisinių reikalavimų nustatymo ar gynybos tikslai.  Pasibaigus pirmiau nurodytiems terminams, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti. Kai kuriais atvejais, jei to reikalauja ar tai leidžia atitinkami teisės aktai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį.

4. Slapukai

Slapukai – tai mažos apimties informacijos tekstiniai failai, siunčiami į Jūsų interneto naršyklę ir išsaugomi Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje Jums lankantis interneto svetainėje. Kiekvieną kartą Jums grįžus slapukai siunčia informaciją atgal interneto svetainei. Galite patvirtinti / atmesti, valdyti ir (arba) ištrinti slapukus pagal savo pageidavimus.

Bet kuriuo atveju, asmens duomenų tvarkymas naudojant slapukus pagrįstas Jūsų aiškiu pasirinkimu, kurį įvykdote naudodamiesi Interneto svetainės slapukų pasirinkimo juosta ir kurį galite bet kuriuo metu pakeisti.

WALLESS renka toliau nurodytus slapukus:

SLAPUKO PAVADINIMAS TIKSLAS GALIOJIMO PABAIGA
cookielawinfo-checkbox-analytics Būtinas slapukas pagrindinėms interneto svetainės funkcijoms vykdyti. Naudojamas siekiant nustatyti, ar lankytojas patvirtino statistinių slapukų kategoriją slapukų pasirinkimo juostoje. Slapukas būtinas siekiant laikytis BDAR reikalavimų. Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 1 metų.
cookielawinfo-checkbox-necessary Būtinas slapukas pagrindinėms interneto svetainės funkcijoms vykdyti. Nustato, ar naudotojas pažymėjo sutikimo dėl slapukų naudojimo langelį. Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 1 metų.
rc::a Būtinas slapukas pagrindinėms interneto svetainės funkcijoms vykdyti. Slapukas naudojamas žmonėms nuo botų atskirti. Ilgalaikis
rc::b Būtinas slapukas pagrindinėms interneto svetainės funkcijoms vykdyti. Slapukas naudojamas žmonėms nuo botų atskirti. Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi pasibaigus naršymo seansui, t. y. kai uždarote interneto naršyklę.
rc::c Būtinas slapukas pagrindinėms interneto svetainės funkcijoms vykdyti. Slapukas naudojamas žmonėms nuo botų atskirti. Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi pasibaigus naršymo seansui, t. y. kai uždarote interneto naršyklę.
_ga Nebūtinas, statistinis. Registruoja unikalų identifikacinį kodą, naudojamą generuoti statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine. Slapuką pateikia Google Analytics. Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 2 metų.
_gat Nebūtinas, statistinis. Google Analytics naudoja slapuką kreipimųsi skaičiui riboti. Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 1 dienos.
_gid Nebūtinas, statistinis. Registruoja unikalų identifikacinį kodą, naudojamą generuoti statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine. Slapuką pateikia Google Analytics. Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 1 dienos.
NID Nebūtinas, rinkodaros. Registruoja unikalų identifikacinį kodą, kuriuo identifikuojamas sugrįžtančio naudotojo įrenginys. Identifikacinis kodas naudojamas tikslinei reklamai rodyti. Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 6 mėnesių.
webforms/o/93231/s6p1g9 Nebūtinas, rinkodaros. Mailerlite naudoja slapuką patikimam internetinių duomenų srautui identifikuoti ir kai lankytojas nori užsisakyti naujienlaiškį. Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi pasibaigus naršymo seansui, t. y. kai uždarote interneto naršyklę.
cookielawinfo-checkbox-advertisement Nebūtinas, neklasifikuojamas. Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 1 dienos.

 

Daugiau informacijos apie Google Analytics slapukus galima rasti čia:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

WALLESS informuoja, kad Jūs galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje saugomus slapukus, taip pat daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų saugomi. Atkreipkite dėmesį, kad išjungę slapukus, galite netekti galimybės naudotis daugeliu funkcijų, kurios būtinos tinkamam interneto svetainės darbui užtikrinti. Daugiau informacijos apie slapukus galima rasti apsilankius interneto svetainėje aboutcookies.org. Šioje Interneto svetainėje galite rasti išsamią, nepriklausomą informaciją apie tai, kaip išjungti slapukus Jūsų naršyklės nuostatose ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje. Norėdami pašalinti slapukus iš savo mobiliojo telefono, turėtumėte rasti atitinkamą informaciją savo telefono naudotojo vadove.

5. Dalijimasis duomenimis ir duomenų perdavimas

Visą Jūsų suteiktą informaciją, įskaitant visus naudojant slapukus surinktus duomenis, gali tvarkyti kiekviena WALLESS advokatų kontora ir ji gali būti perduodama tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie teikia kiekvienai WALLESS advokatų kontorai paslaugas ir veikia jos vardu (pvz., tai įmonės, teikiančios rinkodaros / reklamos paslaugas ir duomenų centrų paslaugas, IT paslaugų teikėjai, apskaitos paslaugų teikėjai ir kt.). WALLESS užtikrina, kad šie tretieji asmenys tvarkys asmens duomenis remdamiesi teisiniais pagrindais ir vykdydami teisėtus WALLESS advokatų kontoros nurodymus bei BDAR reikalavimus.

Taip pat asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamiems asmens duomenų gavėjams. Konkrečiau, prireikus WALLESS gali teikti asmens duomenis toliau nurodytų kategorijų tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams, duomenų gavėjams ar atskiriems duomenų valdytojams):

  • viešiesiems registrams (jei to reikia teisinėms paslaugoms teikti),
  • teismams, arbitrams, tarpininkams, kitoms proceso šalims ir jų teisininkams (jei to reikia procesiniams veiksmams vykdyti),
  • policijai, teisėsaugos institucijoms, mokesčių institucijoms ir kitoms valdžios institucijoms,
  • mūsų patarėjams profesiniais klausimais, pavyzdžiui, teisininkams, apskaitininkams ar užsienio advokatų kontoroms (jei to reikia teisinėms paslaugoms teikti),
  • paslaugų teikėjams, teikiantiems informacinių technologijų ir sistemų administravimo paslaugas, vertimo, rinkodaros, apskaitos, pašto ar kurjerių, renginių vadybos ir koordinavimo ar kitas paslaugas,
  • teisinių žinynų tvarkytojams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, siekiant gauti atsiliepimus ar rekomendacijas, susijusias su jums suteiktomis klientų paslaugomis (jei reikia, pasiklausime Jūsų, ar norite, kad su jumis susisiektume),
  • kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kai tai susiję su ir būtina WALLESS organizaciniams pakeitimams (pavyzdžiui, WALLESS susijungimo atveju);
  • kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, jei to reikia norint kuo efektyviau suteikti jums teisines paslaugas.

Prašome atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, jei to aiškiai reikalaujama atitinkamuose teisės aktuose, Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios institucijoms.

Trečiosios šalys. WALLESS neperdavinės Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (nepriklausančias ES / EEE), nebent būtų įvertinta, kad tai būtina. Taip gali nutikti, jei WALLESS advokatų kontora turi pasitelkti trečiuosius asmenis, pvz., bendradarbiaujančias advokatų kontoras, finansinius patarėjus, kitus patarėjus, bankus, draudimo bendroves, kad suteiktume Jums prašomą teisinę konsultaciją. Toks ad hoc asmens duomenų perdavimas vykdomas vadovaujantis BDAR 49 straipsnio 1 dalies b–e punktais. Taip pat WALLES informuoja, kad slapukų tiekėjams padedant surinkta asmeninė informacija gali būti perduodama į EEE nepriklausančias šalis (t. y. JAV, kai naudojami Google Analytics slapukai). WALLESS imsis visų pastangų, kad užtikrintų, jog perduodant tokius duomenis būtų laikomasi BDAR reikalavimų ir taikomos tinkamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys liktų apsaugoti ir saugūs.

6. Duomenų apsaugos priemonės

WALLESS įgyvendina tinkamas ir BDAR nuostatas atitinkančias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų informaciją apie Jus nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo ar prieigos bei nuo visų kitų neteisėto tvarkymo būdų.

Nors WALLESS stengiasi apsaugoti jos tvarkomus asmens duomenis, turėtumėte suprasti, kad WALLESS negali užtikrinti arba garantuoti bet kurios Jūsų mums perduodamos informacijos saugumo, nes šiuo metu nė vienas iš duomenų perdavimo ar saugojimo metodų nėra 100 procentų saugus.

7. Jūsų teisės

Jūs turite teisę: i) susipažinti su savo informacija, kurią tvarko kiekviena WALLESS advokatų kontora, ii) pareikalauti, kad tokia informacija būtų ištaisyta, atnaujinta, ištrinta ar užblokuota, iii) gauti savo informacijos kopiją, iv) nesutikti, kad ji būtų tvarkoma, v) jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui), vi) gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte WALLESS advokatų kontorai, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, turėtumėte pateikti rašytinį prašymą el. paštu info@walless.com. WALLESS advokatų kontora įgyvendins Jūsų teises per 30 dienų, nebent būtų teisėtų priežasčių šiam laikotarpiui pratęsti. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir tinkamai įgyvendinti Jūsų teises, WALLESS advokatų kontora turi teisę paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybės įrodymą.

Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos institucijai, t. y. Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijaiEstijos duomenų apsaugos inspekcijai arba Latvijos valstybinei duomenų inspekcijai.

Valstybinių duomenų apsaugos inspekcijų kontaktiniai duomenys:

Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/.

Estijos duomenų apsaugos inspekcija, adresas 39 Tatari St., 10134 Talinas, Estija, el. paštas info@aki.ee, interneto svetainė https://www.aki.ee/.

Latvijos duomenų apsaugos inspecija, adresas Blaumana Street 11/13-11, Ryga, LV-1011 Latvija, el. paštas info@dvi.gov.lv, interneto svetainė www.dvi.gov.lv.

WALLESS advokatų kontora rekomenduoja ir būtų dėkinga, jei prieš teikdami skundą atitinkamai duomenų apsaugos inspekcijai susisiektumėte su mumis ir informuotumėte apie kilusius nuogąstavimus ar klausimus. Padarysime viską, ką galime, kad padėtume išspręsti visas Jūsų užklausas.

Prašome atkreipti dėmesį, kad kai kurios pirmiau išvardytos teisės gali būti apribotos, jei WALLESS advokatų kontoros teisėti interesai ar teisiniai įsipareigojimai yra viršesni už Jūsų interesus ir teises (visų pirma, susiję su mūsų juridinių teisių įgyvendinimu ir gynimu ar mūsų teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų vykdymu). Taip pat kai kurių asmens duomenų gali būti neįmanoma atskleisti dėl konfidencialumo įsipareigojimų vykdymo ir (arba) teisinių profesinių privilegijų ir profesinių paslapčių neatskleidimo užtikrinimo.

8. Pakeitimai

WALLESS turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu, remdamasi naujomis funkcijomis ar teisės aktais, visiškai ar iš dalies, keisti, modifikuoti, papildyti ar pašalinti Interneto svetainę, Interneto svetainės turinį ir (arba) šią Privatumo politiką. Visi šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jūs įsipareigojate reguliariai peržiūrinėti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte apie visus pasikeitimus.

9. Atsakomybės apribojimas

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į interneto svetaines, priklausančias, paskelbtas ir prižiūrimas trečiųjų asmenų. WALLESS neprisiima jokios atsakomybės už tokių trečiųjų asmenų interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.

Interneto svetainė ir jos turinys pateiktas tik bendrosios informacijos teikimo tikslais. WALLESS neprisiima jokios atsakomybės už Interneto svetainėje pateiktą informaciją ir medžiagą.

Interneto svetainėje teisiniais klausimais pateikta informacija teikiama tik kaip bendrosios gairės ir ja nederėtų remtis, kaip konkrečios teisinės konsultacijos pakaitalu. Jokia šioje interneto svetainėje pateikta informacija ar jos turinys nėra skirti teisinėms ar kitoms profesinėms konsultacijoms teikti ar teisinėms paslaugoms reklamuoti.

Tokia apimtimi, kiek leidžia galiojantys įstatymai, WALLESS neprisiima jokios atsakomybės ir pareigų dėl jokių klausimų, susijusių su Jūsų ar bet kurių trečiųjų asmenų apsilankymu šioje Interneto svetainėje ar jos ir jos turinio naudojimu.

10. Interneto svetainės duomenys ir nuosavybės teisė

Interneto svetainė, jos turinys, kodas, dizainas, domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, įmonių pavadinimai ir kita intelektinė nuosavybė arba kita su Interneto svetaine ir (arba) jos turiniu susijusi nuosavybė visiškai priklauso WALLESS ir (arba) licenciarams, ir (arba) turinio teikėjams ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės įstatymų ir kitų teisės aktų.

Išskyrus atvejus, kai WALLESS suteikė tam aiškų leidimą, Jūs neturite teisės jokia forma ir jokiais būdais kopijuoti, saugoti, jokia forma ar būdu atkurti, paleisti, skelbti, perleisti, parduoti, versti, pertvarkyti, teikti, licencijuoti, keisti, kurti iš to kilusius ar tuo pagrįstus išvestinius darbus, perpublikuoti, redaguoti, perduoti, pakartotinai perduoti ar kitaip skelbti viešai, viešai teikti ar atvaizduoti, rėminti, platinti ar naudoti visos Interneto svetainės, Interneto svetainės turinio arba Interneto svetainės kodo ar jų dalies.

11. Kontaktiniai duomenys

Dėl bet kokios informacijos, susijusios su Interneto svetaine, WALLESS ir Jūsų asmens duomenimis, prašome susisiekti su mumis el. paštu: info@walless.com.

Išsamūs WALLESS advokatų kontorų kontaktiniai duomenys:

Advokatų profesinė bendrija „WALLESS“

Adresas Upės g. 23, Vilnius, Lietuva

El. paštas lithuania@walless.com

Telefonas +370 611 04864

„Advokaadibüroo Walless“ OÜ

Adresas Liivalaia 45, 10145 Talinas, Estija

El. paštas estonia@walless.com

Telefonas +372 611 0915

„WALLESS, Attorneys at Law“

Adresas Sporta iela 11, LV-1013, Ryga, Latvija

El. paštas latvia@walless.com 

Telefonas +371 67 357 010

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.