Vygintas Kuprys

Assotsieerunud partner
Võtke ühendust

    Edastades oma isikuandmed, kinnitate, et olete privaatsuspoliitikat lugenud, sellest aru saanud ja sellega nõustunud.

    Õnnestus

    Päring on edukalt saadetud. Meil läheb natuke aega, et sellele vastata. Võtame teiega lähiajal ühendust.

    Edastatud!

    Vygintas on üle 11 aasta esindanud eraõiguslikke kliente ja riigiasutusi riigihangete, ehituse ja kinnisvaraarendusprojektide valdkonnas, sealhulgas vaidluste lahendamisel kohtutes. Tema kogemused hõlmavad kogu arendusprotsessi alates planeerimise ja maakasutuse küsimustest ning ehitusprotsessis osalejatega lepingute sõlmimisest kuni abistamiseni ehitusprotsessi koordineerimisel ning planeerimise, maakasutuse ja ehitustegevusega seotud vaidluste lahendamisel. Tema ametialaste tugevate külgede hulka kuuluvad kliendi äritegevuse ja vajaduste mõistmine, samuti suurepärane oskus suhelda nii rahvusvaheliste kui ka kohalike ettevõtjatega, nende sise- ja välisnõustajatega ning Leedu ametiasutustega.