Ehitus

WALLESSi advokaadid töötavad tüüplepingutega nagu FIDIC, YSE, NEC jms, mida me kohandame vastava Balti riigi ehitusturule. Pöörame suurt tähelepanu teadus- ja arendustegevusele ning see aitab meil hoida end kursis ehitussektori pidevalt muutuvate regulatiivsete nõuetega. Lisaks teeb meie meeskond klientidega tihedat koostööd, et välja töötada ja läbi rääkida parimad ehituslepingud, seejuures järgides kehtivaid tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.