WALLESS nõustab Eesti tuuleenergia arendajat seoses mitmete tuuleparkidega

WALLESS on nõustanud ja esindanud tuulepargiarendaja Adepte Groupi huve vaidlustes ja muudes küsimustes seoses mitmete tuuleparkidega – Varja, Tootsi, Päite Vaivina jt. Vaidlused on puudutanud peamiselt riigikaitseliste huvidega seotud piiranguid, mida Kaitseministeerium on seadnud tuulegeneraatorite ehitamisel alates 2014. Varja tuulepargi juhtum on oluline nii taastuvenergia arendamise kui tootjate võrdse kohtlemise aspektist. Viimasel kahel aastal on vaidlused jõudnud ka Riigikohtusse, kes on vaadanud üle riigikaitseliste piirangute aluseks olnud õigusaktide põhjendatust ja kooskõla Eesti Vabariigi põhiseadusega.