Keskkonnaõigus

Keskkonnaõigus on kiiresti muutuv valdkond, kus riigiasutused tegelevad väga tehniliste küsimustega ja riske võib olla raske hinnata. Euroopa Komisjoni väljapakutud Euroopa roheline kokkulepe kätkeb endas plaani muuta ELi majandus jätkusuutlikuks ja pakkuda uusi ärivõimalusi. Ettevõtted seisavad peagi silmitsi uute regulatiivsete nõuete ja avaliku survega, mis sunnivad neid vähendama oma äritegevuse keskkonnamõju. 

WALLESSi meeskond on valmis reageerima kõigile väljakutsetele ja abistama kliente keskkonnaküsimuste käsitlemisel, mis hõlmavad näiteks projektide arendamist, keskkonnamõjude hindamist, lubade hankimist, kliimamuutusi, toote olelusringi hindamist, hoolsuskohustust ja riskijuhtimist.