Vides tiesības

Vides tiesības ir joma, kas piedzīvo straujas izmaiņas, – par šo jomu atbildīgās pārvaldes iestādes ir izteikti tehniskas, tāpēc riskus var būt grūti novērtēt. ES Komisijas ierosinātais Eiropas zaļais kurss ir ceļvedis, kā padarīt ES ekonomiku ilgtspējīgu un nodrošināt jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Uzņēmumi drīz saskarsies ar jauniem noteikumiem un sabiedrības spiedienu, lai mazinātu biznesa ietekmi uz vidi.

WALLESS komanda ir gatava reaģēt uz visiem uzdevumiem un palīdzēt klientiem vides problēmu risināšanā. Tas var nozīmēt, piemēram, projekta izstrādi, ietekmes uz vidi novērtēšanu, atļauju piešķiršanu, klimata pārmaiņu procesus, produkta dzīves cikla analīzi, padziļinātu analīzi un risku pārvaldību.