WALLESS nõustab ühte Põhja-Euroopa juhtivat korterelamute ehitajat ehituse ja planeerimisega seotud küsimustes

WALLESS nõustab ühte Põhja-Euroopa juhtivat korterelamute arendajat erinevates küsimustes, mis on seotud ehituse ja planeerimisvaldkonnaga. Samuti oleme esindanud klienti kohtuvaidlustes. Kaitseme kliendi huve suhetes Tallinna linna ja teiste ametkondadega, samuti suhetes lepingupartneritega.