Vahekohtumenetlus ja vaidluste lahendamine

WALLESS pakub kõiki õigusteenuseid ärialaste kohtuvaidluste, järelevalvemenetluste ja maksejõuetuse puhul olenemata tööstusharust ja ärivaldkonnast. WALLESSi spetsialistid on edukalt esindanud kliente spetsiifilistes ja suuri nõudeid puudutavates vaidlustes ehituse ja kinnisvaraarenduse, panganduse ja finantseerimise, aktsionäride vaidluste, maksude, konkurentsiõiguse, riigihangete ning avaliku ja erasektori partnerluse valdkonnas.