WALLESS nõustas Lääne-Nigula valda uue tuulepargi rajamisel

WALLESS nõustab ja esindab Lääne-Nigula valda seoses Eesti suurima Risti tuulepargi eriplaneeringuga. Tuulepargi arendajaks on riigile kuuluv Enefit Green (Eesti Energia grupp), mis plaanib rajada kahekümne, 290 meetri kõrguse tuulegeneraatoriga tuulepargi valla ühe suurima asula lähedusse. Vastuolu planeerimismenetluse reeglitega ning arendajapoolse koostöö puudumine tuulepargi mõjude leevendamiseks sundis omavalitsust planeerimismenetlust lõpetama. Meie büroo esindab omavalitsust kohtuvaidluses, milles Enefit Green on vaidlustanud planeerimismenetluse lõpetamise. Tegemist on pretsedenti loova kohtuasjaga, sest eriplaneeringu menetluse kohta puudub seni piisav kohtupraktika.