WALLESS konsultē Lēnes-Nigulas pašvaldību par jauna piekrastes vēja parka attīstību

Mūsu advokātu birojs pārstāv un konsultē Lēnes-Nigulas pašvaldību Igaunijā plānotā lielākā piekrastes vēja parka attīstībā. Projekta attīstītājs ir valstij piederošais uzņēmums Enefit Green (Eesti Energia koncerns), kas plāno uzbūvēt vēja parku. Tas sastāv no vairāk nekā 20 turbīnām 290 metru augstumā, blakus vienai no lielākajām apdzīvotajām vietām pašvaldībā. Projektēšanas procedūru pārkāpumi un attīstītāja nevēlēšanās sadarboties, lai varētu mazināt vēja parka ietekmi, piespieda pašvaldību izbeigt tiesvedību. Pašlaik mūsu advokātu birojs pārstāv pašvaldību tiesvedībā, ko ierosināja Enefit Green pret lēmumu pārtraukt teritorijas plānošanas procedūras. Lieta veidos precedentu, jo par teritorijas plānošanas procedūrām nav pietiekamas judikatūras.