Enerģētika

WALLESS ir pamatīga pieredze enerģētikas nozarē. WALLESS komanda īpaši ir pazīstama saistībā ar atjaunojamo energoresursu, tostarp vēja un saules enerģijas, projektiem. WALLESS komanda regulāri piedalās Baltijā lielāko enerģētikas uzņēmumu privatizācijas, apvienošanas un iegādes darījumos (M&A). Papildus darījumu jautājumiem, WALLESS komanda konsultē klientus arī enerģētikas nozares regulējuma jautājumos, ar sadali un pārvadi saistītos jautājumos, kā arī par elektroenerģijas pirkuma līgumiem, valsts izsniegtām atļaujām un/ vai licencēm, tarifu regulējumu un valsts organizētām izsolēm.

Ņemot vērā, ka WALLESS advokāti un juristi var lepoties ar specializētām starpnozaru zināšanām, viņi var palīdzēt klientiem visos enerģētikas projektu izstrādes aspektos, ieskaitot nomu, zemes izmantošanu un detālplānošanu, iepirkumus, būvniecības līgumus, normatīvos jautājumus, konkurences un valsts atbalsta jautājumus, projektu finansēšanu un M&A.