Energia

WALLESS omab energiasektori kohta põhjalikke eriteadmisi. Eelkõige on WALLESSi meeskonnale tuntust toonud taastuvenergiaga, sealhulgas tuule- ja päikeseenergiaga seotud projektid. WALLESSi meeskond on olnud pidevalt kaasatud Baltikumis tegutsevate suurte energiaettevõtete erastamise ning ühinemise ja omandamise tehingute läbiviimisse. Tehingute kõrval nõustab WALLESSi meeskond kliente energiasektori regulatsiooni, energia jaotamise ja ülekandmise, elektrienergia ostulepingute, riiklike lubade, sh tegevuslubade, tariifiregulatsiooni ja riigi korraldatavate oksjonite küsimustes.

WALLESSi interdistsiplinaarsed teadmised ja kogemused võimaldavad abistada kliente energiaprojektide arendamise kõigis aspektides, nagu rentimine, maakasutus ja planeerimine, hanked, ehituslepingud, regulatiivsed küsimused, konkurentsi- ja riigiabiküsimused, projektide finantseerimine ning ühinemised ja omandamised.