WALLESS nõustas EG Energijat gaasivarustuse teenusepakkuja ülesannete ülevõtmisel

Kliendikeskse suhtumisega energiaettevõtja EG Energija, kes pakub mitmesuguseid elektri- ja gaasilahendusi, sh CNG- ja LNG-lahendusi äriklientidele, sai võrguettevõtjalt AS “GASOlt” pakkumise osaleda lõpptarnija positsiooni üle peetavatel läbirääkimistel. EG Energija võitis hanke, mis andis talle võimaluse võtta üle osa riigi ülesannetest gaasivarustuse valdkonnas. Seega asub meie klient alates 1. aprillist 2018 tarnima gaasi piiramatule hulgale lõppkasutajatele.
Me nõustasime klienti nende funktsioonide ülevõtmisel selleks, et tagada tema tegevuse vastavus õigusaktide nõuetele; koostasime kõik vajalikud dokumendid, sh aitasime maksete arveldussüsteemi puhul, kus leiduvad gaasitarnelepingu vormis nii poolte õigused kui ka kohustused.
Tehingu uudsus põhineb asjaolul, et sellel oli puutumus nii energiasektori kui avatud gaasituruga ning riik delegeeris funktsioone, mida tuleb täita rangelt õigusaktide nõudeid ja teenuste osutamise tegevuslubades sätestatut järgides ning tarbijaid teavitades.