Vastavuskontroll

WALLESSi advokaatide meeskond aitab ettevõtetel vähendada tegevusega seotud ja regulatsioonidest tingitud riske ning lahendada keerukaid vastutuse küsimusi. Lisaks pakume klientidele igapäevast ajakohast õigusnõustamist, koostame vastavuskontrollikavasid ning viime läbi sisekontrolle ja hindame ettevõtete vastavust regulatiivsetele nõuetele. WALLESSi advokaadid aitavad klientidel valmistuda audititeks, vastata järelevalveasutuste päringutele ning kaitsta end järelevalveasutuste ja õiguskaitseorganite menetluste korral. Finantssektori puhul on WALLESSis loodud finantsteenuste regulatsiooni ja vastavuskontrolli meeskond, kes abistab kliente mitmesugustes finantsvaldkonna regulatiivseid nõudeid puudutavates küsimustes.

Oleme osalenud vastavuskontrolliprojektides ja -hindamistel paljudes sektorites, sealhulgas finants-, farmaatsia-, IT- ja tööstuslahenduste sektoris. Pakume ka isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastavuse tagamise teenuseid.