WALLESS nõustas SumUpi Paysoluti omandamisel

WALLESS nõustas SumUpi, kes on juhtiva finantstehnoloogiaettevõttena üks Euroopa eesrindlikumaid mobiilsete kassasüsteemidega tegelejaid, põhilisi pangandusteenuseid pakkuva Leedu ettevõtte Paysoluti omandamisel. SumUpi esindajate sõnul aitab osaluse omandamine luua tugevamaid tehnoloogial põhinevaid panganduslahendusi. SumUp on juhtiv finantstehnoloogiaettevõte, kes tegutseb 32 turul, sealhulgas Leedus. SumUp on viimasel kahel aastal olnud Paysoluti äripartner, nii et osaluse omandamine on partnerluse loomulik jätk. Et mõlema ettevõtte eesmärk on kasvada ja oma teenuseid edasi arendada, võimaldab SumUpi osaks saamine Paysolutil värvata uusi inimesi oma kõrgelt kvalifitseeritud meeskonda ja pakkuda järjest kõrgema kvaliteediga tooteid. Omandamistehing ei tingi strateegilisi ega igapäevaseid muudatusi Paysoluti tegevuses ja SumUp kavatseb lasta ettevõttel jätkata oma tavapärast äritegevust. Nüüdsest suunab SumUp Paysoluti täiendavaid vahendeid, mis võimaldavad Paysolutil oma teenuseid edukalt edasi arendada.
SumUp sai e-raha asutuse tegevusloa Leedu Pangalt 2019. aastal. SumUpi kontor asub Leedus Vilniuses.