Sniedzām juridisko palīdzību EG Energija – uz klientu orientētam enerģētikas uzņēmumam

 

EG Energija, uz klientu orientēts enerģētikas uzņēmums, kas piedāvā elektrības un gāzes – tostarp saspiestās dabasgāzes un sašķidrinātās dabasgāzes – risinājumu klāstu biznesa klientiem, saņēma sadales sistēmas operatora AS “GASO” piedāvājumu piedalīties pēdējā garantētā piegādātāja sarunās. EG Energija uzvarēja iepirkumā, kas deva iespēju uzņemties daļu valsts funkciju gāzes piegādes jomā, kas nozīmē, ka no 2018. gada 1. aprīļa klients pārņem gāzes piegādes pakalpojumu sniedzēja funkcijas neierobežotam gala lietotāju lokam.
Mēs konsultējām mūsu klientu jautājumos, kas saistīti ar funkciju pārņemšanu, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību noteikumiem; sagatavojām visu nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā maksājumu norēķinu sistēmu, kas gāzes piegādes līguma formā nosaka ne tikai tiesības, bet arī līdzēju saistības.
Darījuma novatorisma pamatā ir joma, kura jāpārzina – enerģētikas nozare un atvērtie gāzes tirgi kopā ar valsts deleģētajām funkcijām, kas ir jāizpilda precīzi saskaņā ar regulējumu, kā arī noteikumi par pakalpojumu licencēšanu un patērētāju informēšanu.