Konkurence un regulētās jomas

WALLESS sniedz konsultācijas par visiem konkurences tiesību aspektiem saistībā ar darījumiem, komerciāliem noteikumiem un ikdienas uzņēmējdarbības praksi. Mums ir pieredze lietās, kas saistītas ar uzņēmumu apvienošanās kontroli, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, izplatīšanas un starpniecības sistēmām, karteļu izmeklēšanu un valsts atbalsta regulējumu.

WALLESS palīdz klientiem konstatēt un novērtēt konkurences problēmas, un noteikt viņu atbilstības prasības. Mūsu ieteikumi ietver pieeju, kas pielāgota  katra konkrētā klienta uzņēmējdarbībai un regulējuma kontekstam. WALLESS komanda regulāri sazinās ar Konkurences padomi, valsts tiesām un citām tieslietu sistēmas struktūrām jautājumos, kas saistīti ar apvienošanās pieteikumiem un apgalvojumiem par konkurences pārkāpumiem.

WALLESS profesionāļi sniedz juridiskās konsultācijas visās regulētajās nozarēs, tostarp veselības aprūpē, farmācijā, enerģētikā, pārtikas nozarē, telekomunikāciju, plašsaziņas līdzekļu un tehnoloģiju jomās.