WALLESS kā nekustamā īpašuma tiesību eksperts deva pienesumu ERAB pasūtītam projektam “Tallinas pilsētas atjaunošana: zemes izmantošanas pārskatīšanas un attīstības partnerības modeļi”

WALLESS komanda vadošās partneres Piretas Kergandbergas vadībā sniedza juridiskas konsultācijas par tehnisko sadarbību Tallinas pilsētas vadībai, Tallinas ostai un ERAB projektam “Tallinas pilsētas atjaunošana: zemes izmantošanas pārskatīšanas un attīstības partnerības modeļi”. Projektu finansēja ERAB, un to vadīja Tyréns (Lielbritānija), interesentu vidū bija Tallinas pilsētas vadība un Tallinas osta. Projekta mērķis bija izstrādāt valsts un privātā sektora partnerības modeļus turpmākajiem Tallinas pilsētas atjaunošanas projektiem.