WALLESS osales kinnisvaraõiguse eksperdina EBRD tellimusel läbiviidavas projektis “Tallinn Urban Regeneration: Land-Use Review and Development Partnership Models”

WALLESSi meeskond Piret Kergandbergi juhtimisel andsid õigusekspertidena oma panuse Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Sadama huvides projektis “Tallinn Urban Regeneration: Land-Use Review and Development Partnership Models”. Projekti eesmärk oli välja arendada Tallinna linnale sobivaid avaliku ja erasektori koostöö mudeleid linnakeskkonna uuendamiseks. Projekti finantseeris EBRD ja peatöövõtjana juhtis projekti linnaehituse konsulteerimisettevõte Tyréns (London, Suurbritannia).