Konkurentsiõigus ja tururegulatsioon

WALLESS annab tehingute, ärikokkulepete ja igapäevase äritegevuse puhul nõu kõigis konkurentsiõiguse küsimustes. Meil on kogemused koondumiste kontrolli, turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, turustus- ja agendisüsteeme, kartellide uurimist ja riigiabi regulatsiooni puudutavates asjades.

WALLESS aitab klientidel avastada ja hinnata konkurentsiõiguslikke probleeme ning koostada vastavuskontrolli kavasid. Kohandame oma nõuanded  iga kliendi äritegevusele ja regulatiivsele kontekstile. WALLESSi meeskond suhtleb pidevalt konkurentsiametite, siseriiklike kohtute ja muude asjakohaste asutustega koondumiste kontrolli ja kartelli uurimise asjades.

WALLESSi spetsialistid annavad õigusnõu kõigis reguleeritud valdkondades, nagu tervishoid, ravimid, energeetika, toit, telekommunikatsioon, meedia ja tehnoloogia.