Konkurencija ir reguliuojamos industrijos

„WALLESS“ teikia konsultacijas visais konkurencijos teisės klausimais, susijusiais su sandoriais, komerciniais susitarimais ir kasdiene verslo praktika. Esame sukaupę daug patirties įmonių susijungimų kontrolės, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, distribucijos / platinimo ir agentavimo sistemų, draudžiamųjų susitarimų tyrimų ir valstybės pagalbos reguliavimo srityse.

„WALLESS“ teikia pagalbą klientams identifikuojant ir vertinant su konkurencija susijusias problemas ir sudarant įsipareigojimų įgyvendinimo programas. Teikdami konsultacijas, pasiūlome individualius metodus, tinkančius atitinkamo kliento verslui ir reguliavimo aplinkai. „WALLESS“ komanda, spręsdama pranešimų apie susijungimus klausimus ar konkurencijos taisyklių pažeidimus, nuolatos sąveikauja bei bendrauja su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, teismais ir kitomis institucijomis.

„WALLESS“ specialistai teikia teisines konsultacijas visose reguliuojamose srityse, įskaitant sveikatos apsaugą, farmaciją, energetiką, maisto pramonę, telekomunikacijas, žiniasklaidą ir technologijas.

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.