Dr. Simona Drukteinienė

Partner | Vandeadvokaat
Võtke ühendust

    Edastades oma isikuandmed, kinnitate, et olete privaatsuspoliitikat lugenud, sellest aru saanud ja sellega nõustunud.

    Õnnestus

    Päring on edukalt saadetud. Meil läheb natuke aega, et sellele vastata. Võtame teiega lähiajal ühendust.

    Edastatud!

    Simona on enam kui 18 aastat tegutsenud kohtuadvokaadina Leedu üld- ja halduskohtutes ning Vilniuse kaubandusarbitraažikohtus, kus tema teenuseid vahekohtunikuna sageli soovitatakse. Simona on ka Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku rakendamise järelevalve komisjoni liige ja sellesse ametisse nimetas ta justiitsminister. Alates 2021. aasta märtsist määrati Simona Leedu Vabariigi valitsuse poolt Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID) vahekohtunike kogu liikmeks. Lisaks sellele on ta alates 2023. aasta augustist määratud ka Alalise Vahekohtu liikmeks. Simona tohutud kogemused nii vahekohtunikuna kui ka kohtuadvokaadina ning tema põhjalikud teadmised tsiviil- ja äriõiguse kohta lisavad väärtust tema advokaaditööle klientidega. Tänu tema eriteadmistele kahju hüvitamise kohta nii riigisiseselt kui ka rahvusvahelisel tasandil peetakse Simonat tsiviilvastutuse valdkonna eksperdiks. Tema avaldatud artiklid ja teiste advokaatide pidev harimine aitavad tugevalt kaasa kohtupraktika arengule Leedu kohtutes. Simona on ka Mykolas Romerise Ülikooli professor (valdkonnad: lepinguõigus, lepinguline vastutus, deliktiõigus).