Walless esindas edukalt klienti, tõestades, et klient ei vastuta 500 000 euro suuruse kahju eest

WALLESS tõestas edukalt, et klient (müüja) ei vastuta kahju eest, mille väidetavalt tekkitas puudusega asi. Selle juhtumi puhul analüüsiti tootja ja müüja seadusest tulenevat vastutust ja lepingulist vastutust. Kohtuasjas vaieldi selle üle, millisel määral vastutab müüja kaudse kahju eest olukorras, kus puudusega asi tekitas kahju teisele asjale. Kas müüja saab piirata oma vastutust kaudse kahju tekitamise puhuks? Kuidas sobib selline lepingusäte kokku müüja antud garantiist tulenevate kohustustega? Õigussuhe on sageli tunduvalt mitmekülgsem, kui annab aimata menetlusliku kohtudokumendi tekst. Juhtumi kõige huvitavamad ja keerukamad tahud jäävad sageli sealt välja.