WALLESS veikmīgi pārtāvēja klientu, pierādot, ka klients nav atbildīgs par 500 000 eiro zaudējumiem

WALLESS ir veiksmīgi pierādījis, ka klients – pārdevējs – nav atbildīgs par zaudējumiem, ko, iespējams, izraisījusi bojātā prece. Šajā gadījumā tika analizētas ražotāja un pārdevēja likumiskās un līgumiskās garantijas. Lietas būtība bija saistīta ar pārdevēja civiltiesisko atbildību par izrietošiem zaudējumiem – kad bojāta prece nodara kaitējumu citai precei. Vai pārdevējs var ierobežot savu atbildību par izrietošiem zaudējumiem? Kā šāds līguma noteikums ir saistīts ar pienākumiem, kas izriet no pārdevēja garantijas? Tiesiskās attiecības bieži vien ir daudzveidīgākas nekā procesuālā lēmuma teksts. Līdz ar to tajā ne vienmēr ietilpst lietas interesantākie un sarežģītākie aspekti.