Dr. Simona Drukteinienė

Partnere | zvērināta advokāte
Saziņai

  Sniedzot savus personas datus, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis WALLESS Privātuma politikai.

  Panākumi

  Informācija ir veiksmīgi nosūtīta, mums vajadzīgs zināms laiks, lai ar to iepazītos. Tuvākajā laikā mēs ar jums sazināsimies, paldies.

  Sapratu!
  Kontakti

  Simonai ir vairāk nekā 18 gadu pieredze tiesvedībā Lietuvas vispārējās jurisdikcijas un administratīvajā tiesās, kā arī Viļņas komercšķīrējtiesā, kur viņa ir arī ieteicamā šķīrējtiesnese. Simona ir arī Lietuvas Republikas Civilkodeksa uzraudzības komitejas locekle, šajā amatā viņu iecēla tieslietu ministrs. 2021. gada martā Lietuvas Republikas valdība iecēla Simonu par ICSID (Starptautiskā Investīciju strīdu risināšanas centra) šķīrējtiesnesi investīciju strīdu risināšanas jomā. Simonas milzīgā pieredze gan kā šķīrējtiesnesei, gan kā advokātei tiesā, kā arī dziļās zināšanas par civiltiesībām un komerctiesībām, piešķir vērtību viņas juridiskajam darbam ar klientiem. Simonas kompetence jautājumos par zaudējumu atlīdzību gan valsts, gan starptautiskā līmenī, ir padarījusi viņu par ekspertu civiltiesiskās atbildības jomā. Viņas publikācijas un pastāvīgā citu juristu izglītošana lielā mērā veicina tiesu prakses attīstību Lietuvas tiesās. Simona ir arī Mikola Romera Universitātes profesore (pētījumu jomas: līgumu tiesības, līgumiskā atbildība, deliktu tiesības).