Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam atjauninājuši mūsu vispārīgos noteikumus. Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai izlasītu WALLESS atjauninātos vispārīgos noteikumus, kas stājās spēkā 2021.gada 1.novembrī.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam atjauninājuši vispārīgos noteikumus, kas stājās spēkā 2021.gada 1.novembrī. Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai tos izlasītu.

Komerctiesības

WALLESS konsultē  uzņēmumus to ikdienas komerciālo jautājumu risināšanā. Mēs izstrādājam un pārskatām komerclīgumus, tostarp ražošanas, izplatīšanas, aģentēšanas, licencēšanas, piegādes un mārketinga līgumus, kā arī piedalās  līguma noteikumu  apspriešanā. Mēs arī pārstāvam uzņēmumus lietās, kas saistītas ar patērētāju prasībām, un komercstrīdos ar valsts regulatoriem, tiesās un šķīrējtiesās.

WALLESS arī sniedz pakalpojumus klientiem, kas darbojas vietējās un starptautiskās izplatīšanas, starpniecības, licencēšanas un franšīzes jomās.