WALLESS uzvarēja Apelāciju tiesas lietā par izpilddirektora atbildību

WALLESS pārstāvēja klientu sarežģītā zaudējumu atlīdzināšanas lietā pret bijušo uzņēmuma izpilddirektoru. Apelācijas tiesa nolēma, ka izpilddirektors ir atbildīgs par 5,5 miljonu eiro zaudējumiem, kas radušies, peļņu nesošu uzņēmuma viesnīcu biznesu nelikumīgi nododot trešajai personai. Tiesa noraidīja atbildētāja apgalvojumus, ka šāda nodošana bija nepieciešama, lai aizsargātu uzņēmuma aktīvus no kreditoriem, kas apdraudēja uzņēmuma turpmāko darbību. Šī ir nozīmīga lieta un viena no lielākajām zaudējumu atlīdzībām mūsdienu Lietuvas tieslietu vēsturē šādā lietu kategorijā. Šis lēmums būs arī kā pamats turpmākajām izpilddirektoru atbildības lietām un ietekmēs tiesisko praksi šajā jomā.