WALLESS võitis apellatsioonikohtus pretsedentitu, juhatuse liikme vastutust puudutava kohtuvaidluse

WALLESS esindas äriühingut keerulises kahjunõudeasjas ühingu endise juhatuse esimehe vastu. Apellatsioonikohus otsustas, et juhatuse esimees vastutab 5,5 miljoni euro suuruse kahju eest, mis tekkis äriühingule, kui selle kasumlik hotelliäri võõrandati ebaseaduslikult kolmandale isikule. Kohus lükkas tagasi kostja väite, et võõrandamine oli vajalik kaitsmaks ettevõtte varasid võlausaldajate eest, kes ohustasid ettevõtet ja selle tegevuse jätkumist.
Tegu on märkimisväärse juhtumiga ja ühe suurima kahjuhüvitisega, mis on Leedu õiguspraktikas niisugusel juhul välja mõistetud. Kohtuotsus võetakse aluseks tulevastes juhatuse liikme vastutuse asjades ja avaldab mõju selle valdkonna õiguspraktikale.