Apdrošināšana

Darbam apdrošināšanas jomā – vienā no visvairāk regulētajām nozarēm – ir vajadzīga specializēta pieeja, kas balstās nozares izpratnē un pieredzē. WALLESS advokāti un juristi sniedz juridiskos pakalpojumus saistībā ar visdažādākajiem regulatīvajiem jautājumiem apdrošināšanas jomā. Piemēram, mēs nodrošinām klientu pārstāvību attiecībās ar regulatoriem, konsultējam citās ar apdrošināšanu saistītās jomās, ieskaitot licencēšanu, starpniecību un apdrošināšanas izplatīšanas praksi. Mūsu kompetence nozares regulējuma jomā un zināšanas šajā nozarē ļauj nodrošināt klientu pārstāvību visos ar apdrošināšanu saistītajos jautājumos un strīdos.

Mūsu plašā apdrošināšanas jomas prakse ļauj apdrošināšanas tirgus dalībniekiem sniegt visaptverošas, dziļas konsultācijas regulatīvajā, juridiskajā, uzņēmējdarbības un stratēģiskajā jomā.