WALLESS, pārstāvot pārdevējus, piedalījās Latvijas lielākā apdrošināšanas brokera dalībnieku maiņas darījumā

WALLESS, pārstāvot pārdevējus, piedalījās Latvijas lielākā apdrošināšanas brokera dalībnieku maiņas darījumā
WALLESS palīdzēja SIA “R&D apdrošināšanas brokers” un SIA “RD AB” dalībniekiem kapitāla daļu pārdošanas darījumā. Darījuma rezultātā RENOMIA a.s, kļuva par SIA “R&D apdrošināšanas brokers” un SIA “RD AB” dalībnieku, sākotnēji iegādājoties 60% līdzdalības abās Latvijas sabiedrībās. WALLESS, pārstāvot pārdevējus, piedalījās daļu pārdošanas līguma un dalībnieku līguma noteikumu saskaņošanā.
RENOMIA a.s. ir Čehijā reģistrēts apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, kas kopš tās dibināšanas 1993.gadā ir kļuvusi par ievērojamu apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniedzēju Centrālajā un Austrumeiropā.
2007.gadā dibinātā SIA “R&D apdrošināšanas brokers” ir lielākā apdrošināšanas brokeru kompānija Latvijā, kas kopš 2012. gada ir lielākais apdrošināšanas brokeru uzņēmums pēc parakstīto prēmiju apjoma atbilstoši Latvijas Apdrošināšanas Brokeru Asociācijas datiem.