WALLESS uzvarēja viena miljona eiro apelācijas tiesas prāvā saistībā ar nomas līguma izbeigšanu

Lietā tika izskatītas īrnieka tiesības izbeigt ilgtermiņa nomas līgumu. Jautājums bija par to, vai īrniekam bija tiesības to darīt septiņus gadus pēc līguma parakstīšanas vai pēc telpu pārņemšanas. Nodošana notika ievērojami vēlāk, jo saimniekam bija jāiekārto telpas. WALLESS aizstāvēja klienta intereses, pierādot, ka šajā gadījumā dominē līguma lingvistiskā interpretācija. Nebija pamata secināt, ka saimnieka subjektīvais viedoklis saskan ar pušu nodomiem. Īrnieks rīkojās likumīgi, izbeidzot līgumu septiņus gadus pēc tā parakstīšanas.