WALLESS võitis apellatsioonikohtus 1 miljoni euro suuruse üürivaidluse

Kohtuasjas oli vaidluse all üürniku õigus lõpetada pikaajaline üürileping. Põhiline küsimus puudutas õigusega teostamisega seotud tähtaega: kas seitse aasta algas lepingu allkirjastamise või ruumide üleandmise päeval. Ruumide üleandmine toimus lepingu allkirjastamisest oluliselt hiljem, kuna üürileandja pidi ruumid sisustama. WALLESS kaitses oma kliendi huve, veendes kohut, et juhtumis tuleb lähtuda lepingu grammatilisest tõlgendusest. Kohus ei pidanud põhjendatuks üürileandja väljendatud seisukohta, et poolte tookordne kavastus oli teistsugune. Üürnik tegutses seaduslikult, kui lõpetas lepingu 7 aastat pärast allkirjastamist.