Transports un loģistika

Mēs par dažādiem jautājumiem konsultējam uzņēmumus, kas darbojas aviācijā, loģistikā, tūrismā, apdrošināšanā un piegādē. Piemēram, regulatīvajos, apdrošināšanas un komerciālajos jautājumos, kā arī nodrošinām to pārstāvību M&A un sarežģītos finansēšanas darījumos. Mēs arī palīdzam optimizēt uzņēmuma iekšējās struktūras, un mums ir pieredze konkurences un valsts atbalsta jautājumu risināšanā.