WALLESS saavutas Leedu lennundust puudutavas kohtuasjas märkimisväärse võidu

Leedu kohus hindas Leedu lennuettevõtja pankrotiga seoses õhusõiduki, Inglise õigusele allutatud rendilepingut ja leidis, et vahendustasu ja lisatasu puudutavad lepingusätted on kohaldatavad. Rendilepingus oli ette nähtud, et kui rendileandjale on tasutud vahendustasu ja lisatasu, kuuluvad need tasud tagasivõetamatult ja tingimusteta rendileandjale. Seega toetas Leedu kohus rendileandja seisukohta ega määranud, et summad tuleb pankrotistunud lennuettevõtjale tagasi maksta. Otsus tehti vaatamata teiste võlausaldajate ja pankrotihalduri väitele, et neid makseid peab pidama tagatiseks, mis tuleb rentnikule tagasi maksta. See kohtuotsus annab rendileandjatele juurde kindlust, kuidas käsitatakse Leedu lennuettevõtjatelt saadud tasude ettemakseid.