Laura Tumiņa

Vandeadvokaat
Võtke ühendust

  Edastades oma isikuandmed, kinnitate, et olete privaatsuspoliitikat lugenud, sellest aru saanud ja sellega nõustunud.

  Õnnestus

  Päring on edukalt saadetud. Meil läheb natuke aega, et sellele vastata. Võtame teiega lähiajal ühendust.

  Edastatud!

  Laura on spetsialiseerunud lepinguõigusele, kinnisvaraõigusele ja ehitusõigusele. Tema pädevusvaldkonnad hõlmavad ka klientide nõustamist ühinguõiguse, ühinemiste ja omandamiste ning tööõiguse küsimustes. Laura üks erioskusi on kinnisvaratehingute korral vajalike juriidiliste ja majanduslike audititega seotud küsimuste lahendamine, pöörates erilist tähelepanu võimalikele asjaoludele, mis võivad klientide jaoks potentsiaalset riski kujutada.

  Tööõiguse küsimustes hõlmab Laura kvalifikatsioon kogu töötamisega seotud dokumentatsiooni, näiteks lepingute, töölubade, aga ka käsiraamatute ja käitumisjuhendite ettevalmistamist.

  Lisaks on Laural põhjalikud teadmised töötervishoiu ja -ohutuse küsimustes, sealhulgas ergonoomiliste nõuete osas.