Tööõigus ja immigratsioon

WALLESSi töö- ja migratsiooniõiguseeksperdid abistavad kliente mitmesugustes igapäevastes tööõiguse ja ettevõttesisese töökorralduse küsimustes, töölepingute koostamisel ja läbivaatamisel, riigiasutuste teavitamisel, töösuhete lõpetamisel ja muudes seesugustes asjades. Meie meeskonnal on väljapaistvad teadmised töötasu ja muude seonduvate sissetulekute maksustamise küsimustes ning meeskond annab õigusnõu mitmesuguste tasustamisskeemide kohta, nagu pensionifondid, optsioonid, juhatuse lisatasud jne. Samuti suudame klientidele pakkuda täielikku tuge ELi ja kolmandate riikide töötajate töölevõtmisel või lähetamisel, töölubade hankimisel ning riiklike migratsiooni- ja tööhõivevaldkonna asutustega suhtlemisel.