Darba tiesības un imigrācija

WALLESS darba tiesību un imigrācijas eksperti palīdz mūsu klientiem dažādos ikdienas jautājumos, – tas attiecas uz uzņēmuma iekšējām procedūrām, kas saistītas ar nodarbinātību, uz darba līgumiem, paziņojumiem valsts iestādēm, dokumetāciju darba attiecību izbeigšanai, kā arī citos jautājumos. Mūsu prakses grupa ir pieredzējusi un izcila nodokļu jautājumos, kas saistīti ar darba samaksu un citiem ienākumiem. Mēs  sniedzam juridiskas konsultācijas par dažādām atalgojuma sistēmām, piemēram, pensiju fondiem, personāla opcijām, prēmijām valdes locekļiem utt. Mēs varam  klientiem nodrošināt pilnu atbalstu attiecībā uz ES un trešo valstu darbinieku nodarbināšanu vai nosūtīšanu,  darba atļauju saņemšanu un saziņu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi vai Valsts darba inspekciju.