WALLESS esindas vabaühendusi Rail Balticu kiirraudtee kohtuvaidluses

WALLESS on edukalt nõustanud ja esindanud kodanikuorganisatsiooni MTÜ ARB jt keskkonnaorganisatsioone Rail Balticu maakonnaplaneeringute kohtuasjas. Rail Baltic on kavandatav kiirraudtee, üks lähiaastate suurimaid rahvusvahelisi investeerimisprojekte, mis peaks tagama inimeste ja kaupade parema liikumise Balti riikides, Soomes ja Poolas. WALLESS esindas keskkonnaorganisatsioone, kes leidsid, et kõiki keskkonnamõjusid ei ole õigesti uuritud ning valitud trassikoridor ei pruugi olla keskkonna- ja majanduslike mõjude mõttes sobivaim. Mais 2020 tegi Riigikohus asjas meie klientide jaoks soodsa lahendi, leides, et valitud raudteetrassi lõunapoolne osa on vastuolus Euroopa Liidu ja Eesti looduskaitsealaste normidega.