Publiskais iepirkums un publiskā un privātā partnerība (PPP)

WALLESS ir plaša pieredze sarežģītos publiskajos iepirkumos. Mēs konsultējam privātos uzņēmumus, kas piedalās iepirkuma procedūrās, – izraugoties pareizāko stratēģiju, nodrošinot piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikumam, apstrīdot procesā pieņemtos lēmumus un palīdzot sarunās par līgumu. Mēs arī konsultējam valsts iestādes par iepirkumu strukturēšanu un pārkārtošanu, iepirkuma lēmumu pieņemšanu un strīdos par piegādātāju pretenzijām. Padziļināta vadība visā procesa norises laikā nodrošina organizācijas veiksmīgu dalību un novērš kļūdas iepirkumos.

WALLESS komanda ir pārstāvējusi klientus vairāk nekā 100 publisko iepirkumu tiesvedībās – lielākā daļa no tām veido precedentu publisko iepirkumu tirgū.

Mums ir unikāla pieredze PPP projektos, tostarp autoceļu, elektrostaciju, pilsētas infrastruktūras, skolu, cietumu, policijas iecirkņu, lidostu, stadionu un arēnu būvniecības un uzturēšanas ārpakalpojumu jomā. Mēs esam virzījuši visus lielākos PPP projektus privātuzņēmēju un valsts iestāžu vārdā. Vairāku projektu laikā mēs esam strādājuši ar dažādiem starptautiskajiem tehniskajiem un biznesa konsultantiem, kuri nodrošina nepieciešamo profesionālo pieredzi un kompetenci, lai šos PPP projektus īstenotu dzīvē.