Viešieji pirkimai ir viešojo ir privataus sektorių partnerystė (VPSP)

„WALLESS“ yra sukaupusi itin didelę patirtį viešųjų pirkimų teisės srityje. Teikiame teisines konsultacijas viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančioms bendrovėms, parengdami dalyvavimo strategijas, užtikrindami pasiūlymų atitiktį viešųjų pirkimų teisės aktams ir sąlygoms, padedame viešojo pirkimo sutarčių sudarymo derybose bei atstovaujame ginčuose. Taip pat konsultuojame perkančiąsias organizacijas dėl pirkimo sąlygų nustatymo ir jų įgyvendinimo klausimais, padedama perkančiosioms organizacijoms sprendžiant tiekėjų pretenzijas bei atstovaujame jas viešųjų pirkimų bylose. Mūsų teikiamos išsamios konsultacijos padeda tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms užtikrinti sėkmingą dalyvavimą viešajame pirkime ar jo organizavimą visų viešojo pirkimo procedūrų metu.

„WALLESS“ komanda atstovavo klientus daugiau kaip 100 viešųjų pirkimų bylų, iš kurių didžioji dalis suformavo ir atitinkamą praktiką viešųjų pirkimų teisėje.

Mes turime unikalios patirties įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) projektus, sudarant sutartis tarp privataus ir viešojo sektoriaus partnerių dėl kelių, jėgainių, miestų infrastruktūros, mokyklų, kalėjimų, policijos komisariatų, oro uostų, stadionų ir arenų statybos ir priežiūros darbų. Mūsų kontoros teisininkai, atstovaudami privataus ar viešojo sektoriaus atstovus, vienaip ar kitaip dalyvavo praktiškai visuose pagrindiniuose VPSP projektuose, kurie buvo vykdyti Baltijos šalyse. Dalyvaudami įvairiuose projektuose, bendradarbiavome su įvairiais tarptautiniais techniniais, finansiniais ar atitinkamos srities verslo konsultantais, kurių dalyvavimas užtikrindavo atitinkamų VPSP projektų įgyvendinimą.

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.