WALLESS pārstāvēja Kohilas pašvaldību iepirkumu strīdā

Publisko iepirkumu eksperti Priit Lember un Pilleriin Peedosk aizstāvēja Kohilas pašvaldību strīdā par uzvarējušā pretendenta tiesībām (vai to neesamību) atsaukt savu piedāvājumu COVID-19 pandēmijas negatīvās ietekmes dēļ un pretendenta pienākumu atlīdzināt zaudējumus, kas radušies tā piedāvājuma atsaukšanas dēļ. Puses panāca kompromisu, pasūtītājiestādes lēmums netika atcelts.