Kohila valla esindus hankevaidluses

Riigihangete eksperdid Priit Lember ja Pilleriin Peedosk kaitsesid hankevaidluses Kohila valla huve. Vaidlus puudutas eduka pakkumuse tagasivõtmist COVID-19 pandeemiast tingitud ootamatuste tõttu ning küsimust, kas pakkumuse tagasivõtnud pakkuja on kohustatud hüvitama kahju. Vaidluse vältel jõudsid pooled kokkuleppele ning vaidlus lõpetati hankija otsust kehtetuks tunnistamata.