WALLESS pārstāvēja Kohilas pašvaldību iepirkumu strīdā par neadekvāti zemu piedāvājumu

Vecākais jurists Priit Lember pārstāvēja Kohilas pašvaldību sarežģītā iepirkuma strīdā. Pāris pretendenti apstrīdēja lēmumu noraidīt viņu piedāvājumu neadekvāti zemās cenas dēļ. Strīds beidzās, kad puses panāca savstarpēju vienošanos un pretendenti atsauca savu pārskatīšanas pieprasījumu. Pasūtītājiestādes lēmums palika spēkā un nav apstrīdams.