Kohila valla esindus vaidluses põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse üle

Vandeadvokaat Priit Lember esindas hankevaidluses edukalt Kohila valda. Pakkujad vaidlustasid valla otsuse, millega nende pakkumus lükati põhjendamatult madala maksumuse tõttu tagasi. Hankija päringule ei vastanud pakkujad pikemate sisuliste selgitustega. Vaidlus lõppes vaidlustusest loobumise ja menetlusosaliste kokkuleppega.