Tartu linna nõustamine riigihangete ning struktuurifondide küsimuses

WALLESSi meeskond nõustas Tartu linnavalitsust munitsipaalkooli ehituse riigihanke ettevalmistamisel ja selle riigihanke tulemusena sõlmitud lepingut puudutavas vaidluses, sh projekti finantseerimiseks kasutatud struktuuritoetuse osalisel tagasinõudmisel.